Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Perioperativ vård

Vätsketerapi (volymbehandling)

Choice of fluid in acute illness: what should be given? An international consensus.

Raghunathan K, Murray PT, Beattie WS, Lobo DN, Myburgh J, Sladen R, Kellum JA, Mythen MG, Shaw AD; ADQI XII Investigators Group.

Källa‎: Br J Anaesth 2014;113(5):772-83.

Indexerad‎: PubMed 25326478

DOI‎: 10.1093/bja/aeu301

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25326478

Review article: safety of modern starches used during surgery.

Van Der Linden P, James M, Mythen M, Weiskopf RB.

Källa‎: Anesth Analg 2013;116(1):35-48.

Indexerad‎: PubMed 23115254

DOI‎: 10.1213/ANE.0b013e31827175da

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23115254

Perioperative fluid management strategies in major surgery: a stratified meta-analysis.

Corcoran T, Rhodes JE, Clarke S, Myles PS, Ho KM.

Källa‎: Anesth Analg 2012;114(3):640-51.

Indexerad‎: PubMed 22253274

DOI‎: 10.1213/ANE.0b013e318240d6eb

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22253274

Strategies to reduce the use of blood products: a European perspective.

Theusinger OM, Felix C, Spahn DR.

Källa‎: Curr Opin Anaesthesiol 2012;25(1):59-65.

Indexerad‎: PubMed 22113184

DOI‎: 10.1097/ACO.0b013e32834dec98

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22113184

Restrictive strategy of intraoperative fluid maintenance during optimization of oxygen delivery decreases major complications after high-risk surgery.

Lobo SM, Ronchi LS, Oliveira NE, Brandão PG, Froes A, Cunrath GS, Nishiyama KG, Netinho JG, Lobo FR.

Källa‎: Crit Care 2011;15(5):R226.

Indexerad‎: PubMed 21943111

DOI‎: 10.1186/cc10466

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21943111

Management of intraoperative fluid balance and blood conservation techniques in adult cardiac surgery.

Vretzakis G, Kleitsaki A, Aretha D, Karanikolas M.

Källa‎: Heart Surg Forum 2011;14(1):E28-39.

Indexerad‎: PubMed 21345774

DOI‎: 10.1532/HSF98.2010111

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21345774

How good patient blood management leads to excellent outcomes in Jehovah's Witness patients undergoing cardiac surgery.

Emmert MY, Salzberg SP, Theusinger OM, Felix C, Plass A, Hoerstrup SP, Falk V, Gruenenfelder J.

Källa‎: Interact Cardiovasc Thorac Surg 2011;12(2):183-8.

Indexerad‎: PubMed 20829389

DOI‎: 10.1510/icvts.2010.242552

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20829389


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.