Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Perioperativ vård

Kontrollerad hypotensiv anestesi

High Le Fort I and bilateral split sagittal osteotomy in Crouzon syndrome.

Tay YC, Tan KH, Yeow VK.

Källa‎: J Craniofac Surg 2013;24(3):e253-5.

Indexerad‎: PubMed 23714981

DOI‎: 10.1097/SCS.0b013e3182869f40

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23714981

The safety of controlled hypotension for shoulder arthroscopy in the beach-chair position.

Gillespie R, Shishani Y, Streit J, Wanner JP, McCrum C, Syed T, Haas A, Gobezie R.

Källa‎: J Bone Joint Surg Am 2012;94(14):1284-90.

Indexerad‎: PubMed 22810398

DOI‎: 10.2106/JBJS.J.01550

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22810398

Laparoscopic and robotic partial nephrectomy with controlled hypotensive anesthesia to avoid hilar clamping: feasibility, safety and perioperative functional outcomes.

Papalia R, Simone G, Ferriero M, Costantini M, Guaglianone S, Forastiere E, Gallucci M.

Källa‎: J Urol 2012;187(4):1190-4.

Indexerad‎: PubMed 22335869

DOI‎: 10.1016/j.juro.2011.11.100

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22335869

Hypotensive resuscitation strategy reduces transfusion requirements and severe postoperative coagulopathy in trauma patients with hemorrhagic shock: preliminary results of a randomized controlled trial.

Morrison CA, Carrick MM, Norman MA, Scott BG, Welsh FJ, Tsai P, Liscum KR, Wall MJ Jr, Mattox KL.

Källa‎: J Trauma 2011;70(3):652-63.

Indexerad‎: PubMed 21610356

DOI‎: 10.1097/TA.0b013e31820e77ea

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21610356

Effect of induced hypotensive anaesthesia vs isovolaemic haemodilution on blood loss and transfusion requirements in orthognathic surgery: a prospective, single-blinded, randomized, controlled clinical study.

Ervens J, Marks C, Hechler M, Plath T, Hansen D, Hoffmeister B. 

Källa‎: Int J Oral Maxillofac Surg 2010;39(12):1168-74.

Indexerad‎: PubMed 20961738

DOI‎: 10.1016/j.ijom.2010.09.003

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20961738

Greater peripheral blood flow but less bleeding with propofol versus sevoflurane during spine surgery: a possible physiologic model?

Albertin A, La Colla L, Gandolfi A, Colnaghi E, Mandelli D, Gioia G, Fraschini G.

Källa‎: Spine (Phila Pa 1976) 2008;33(18):2017-22.

Indexerad‎: PubMed 18708936

DOI‎: 10.1097/BRS.0b013e31817e0405

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18708936

Influence of controlled hypotension versus normotension on amount of blood loss during breast reduction.

Kop EC, Spauwen PH, Kouwenberg PP, Heymans FJ, van Beem HB.

Källa‎: J Plast Reconstr Aesthet Surg 2009;62(2):200-5.

Indexerad‎: PubMed 18054305

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18054305

Controlled hypotension: a guide to drug choice.

Degoute CS.

Källa‎: Drugs 2007;67(7):1053-76.

Indexerad‎: PubMed 17488147

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17488147

Induced hypotension with epidural/general anesthesia reduces transfusion in radical prostate surgery.

O'Connor PJ, Hanson J, Finucane BT.

Källa‎: Can J Anaesth 2006;53(9):873-80.

Indexerad‎: PubMed 16960264

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16960264

Magnesium sulphate as a technique of hypotensive anaesthesia.

Elsharnouby NM, Elsharnouby MM.

Källa‎: Br J Anaesth 2006;96(6):727-31.

Indexerad‎: PubMed 16670112

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16670112

Controlled hypotension for spinal surgery.

Dutton RP.

Källa‎: Eur Spine J 2004;13 Suppl 1:S66-71.

Indexerad‎: PubMed 15197633

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15197633


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.