Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Perioperativ vård

Reversering av antikoagulantia

Four-factor prothrombin complex concentrate versus plasma for rapid vitamin K antagonist reversal in patients needing urgent surgical or invasive interventions: a phase 3b, open-label, non-inferiority, randomised trial.

Goldstein JN, Refaai MA, Milling TJ Jr, Lewis B, Goldberg-Alberts R, Hug BA, Sarode R.

Källa‎: Lancet 2015;385(9982):2077-87.

Indexerad‎: PubMed 25728933

DOI‎: 10.1016/S0140-6736(14)61685-8

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25728933

Pharmacological prophylaxis of bleeding in surgical patients treated with aspirin.

Flordal PA.

Källa‎: Eur J Anaesthesiol Suppl 1997;14:38-41.

Indexerad‎: PubMed 9088834

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9088834

Reversing the effects of antiplatelet agents in the setting of intracranial hemorrhage: a look at the literature.

Jaben EA, Mulay SB, Stubbs JR.

Källa‎: J Intensive Care Med 2015;30(1):3-7.

Indexerad‎: PubMed 25492811

DOI‎: 10.1177/0885066613487298

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25492811

Long-term safety and efficacy of a pasteurized nanofiltrated prothrombin complex concentrate (Beriplex P/N): a pharmacovigilance study.

Hanke AA, Joch C, Görlinger K.

Källa‎: Br J Anaesth 2013;110(5):764-72.

Indexerad‎: PubMed 23335567

DOI‎: 10.1093/bja/aes501

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23335567

Effect of non-specific reversal agents on anticoagulant activity of dabigatran and rivaroxaban. A randomised crossover ex vivo study in healthy volunteers.

Marlu R, Hodaj E, Paris A, Albaladejo P, Crackowski JL, Pernod G.

Källa‎: Thromb Haemost 2012;108(2):217-24.

Indexerad‎: PubMed 22627883

DOI‎: 10.1160/TH12-03-0179

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22627883

Recombinant factor VIIa (rFVIIa) and hemodialysis to manage massive dabigatran-associated postcardiac surgery bleeding.

Warkentin TE, Margetts P, Connolly SJ, Lamy A, Ricci C, Eikelboom JW.

Källa‎: Blood 2012;119(9):2172-4.

Indexerad‎: PubMed 22383791

DOI‎: 10.1182/blood-2011-11-393587

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22383791

Perioperative management of antithrombotic therapy: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines.

Douketis JD, Spyropoulos AC, Spencer FA, Mayr M, Jaffer AK, Eckman MH, Dunn AS, Kunz R; American College of Chest Physicians.

Källa‎: Chest 2012;141(2 Suppl):e326S-50S.

Indexerad‎: PubMed 22315266

DOI‎: 10.1378/chest.11-2298

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22315266

Emergency reversal of anticoagulation: from theory to real use of prothrombin complex concentrates. A retrospective Italian experience.

Barillari G, Pasca S, Barillari A, De Angelis V.

Källa‎: Blood Transfus 2012;10(1):87-94.

Indexerad‎: PubMed 22044952

DOI‎: 10.2450/2011.0030-11

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22044952

Reversal of clopidogrel-induced bleeding with rFVIIa in healthy subjects: a randomized, placebo-controlled, double-blind, exploratory study.

Skolnick BE, Shenouda M, Khutoryansky NM, Pusateri AE, Gabriel D, Carr ME.

Källa‎: Anesth Analg 2011;113(4):703-10.

Indexerad‎: PubMed 21890888

DOI‎: 10.1213/ANE.0b013e318228c690

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21890888

Bleeding risk and reversal strategies for old and new anticoagulants and antiplatelet agents.

Levi M, Eerenberg E, Kamphuisen PW.

Källa‎: J Thromb Haemost 2011;9(9):1705-12.

Indexerad‎: PubMed 21729240

DOI‎: 10.1111/j.1538-7836.2011.04432.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21729240

How I treat warfarin-associated coagulopathy in patients with intracerebral hemorrhage.

Goodnough LT, Shander A.

Källa‎: Blood 2011;117(23):6091-9.

Indexerad‎: PubMed 21411756

DOI‎: 10.1182/blood-2010-11-316075

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21411756

Emergency reversal of warfarin anticoagulation.

Lin Y, Callum J.

Källa‎: CMAJ 2010;182(18):2004.

Indexerad‎: PubMed 21078740

DOI‎: 10.1503/cmaj.100983

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21078740

Oral anticoagulation in surgical procedures: risks and recommendations.

Torn M, Rosendaal FR.

Källa‎: Br J Haematol 2003;123(4):676-82.

Indexerad‎: PubMed 14616972

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14616972


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.