Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Perioperativ vård

Akut normovolemisk hemodilution (ANH)

Greater volume of acute normovolemic hemodilution may aid in reducing blood transfusions after cardiac surgery.

Goldberg J, Paugh TA, Dickinson TA, Fuller J, Paone G, Theurer PF, Shann KG, Sundt TM 3rd, Prager RL, Likosky DS; PERForm Registry and the Michigan Society of Thoracic and Cardiovascular Surgeons Quality Collaborative.

Källa‎: Ann Thorac Surg 2015 Jul 21. [Epub ahead of print]

Indexerad‎: PubMed 26206721

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2015.04.135

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26206721

The use of acute hemodilution in parturients undergoing cesarean section.

Grange CS, Douglas MJ, Adams TJ, Wadsworth LD.

Källa‎: Am J Obstet Gynecol 1998;178(1 Pt 1):156-60.

Indexerad‎: PubMed 9465821

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9465821

Acute normovolemic hemodilution is safe in neurosurgery.

Oppitz PP, Stefani MA.

Källa‎: World Neurosurg 2013;79(5-6):719-24.

Indexerad‎: PubMed 22381828

DOI‎: 10.1016/j.wneu.2012.02.041

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22381828

Cerebral effect of acute normovolemic hemodilution during brain tumor resection.

Daif AA, Hassan YM, Ghareeb NA, Othman MM, Mohamed SA.

Källa‎: J Neurosurg Anesthesiol 2012;24(1):19-24.

Indexerad‎: PubMed 21904221

DOI‎: 10.1097/ANA.0b013e31822f0346

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21904221

A prospective randomized trial of acute normovolemic hemodilution compared to standard intraoperative management in patients undergoing major hepatic resection.

Jarnagin WR, Gonen M, Maithel SK, Fong Y, D'Angelica MI, Dematteo RP, Grant F, Wuest D, Kundu K, Blumgart LH, Fischer M.

Källa‎: Ann Surg 2008;248(3):360-9.

Indexerad‎: PubMed 18791356

DOI‎: 10.1097/SLA.0b013e318184db08

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18791356

Acute normovolemic hemodilution, intraoperative cell salvage and PulseCO hemodynamic monitoring in a Jehovah's Witness with placenta percreta.

Nagy CJ, Wheeler AS, Archer TL.

Källa‎: Int J Obstet Anesth 2008;17(2):159-63.

Indexerad‎: PubMed 18308549

DOI‎: 10.1016/j.ijoa.2007.07.005

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18308549

Preoperative hypervolemic hemodilution with 6% hydroxyethyl starch 130/0,4 (HES 130/ 0.4) solution as a way of reducing needs for donor blood transfusion. [Russian]

Winter V, Gille J, Richter A, Sablotzki A, Wiedemann B.

Källa‎: Anesteziol Reanimatol 2006;163(2):43-7.

Indexerad‎: PubMed 16758944

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16758944

Cardioprotective effects of acute normovolemic hemodilution in patients undergoing coronary artery bypass surgery.

Licker M, Ellenberger C, Sierra J, Kalangos A, Diaper J, Morel D.

Källa‎: Chest 2005;128(2):838-47.

Indexerad‎: PubMed 16100176

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16100176

The effect of acute normovolemic hemodilution and acute hypervolemic hemodilution on coagulation and allogeneic transfusion.

Saricaoglu F, Akinci SB, Celiker V, Aypar U.

Källa‎: Saudi Med J 2005;26(5):792-8.

Indexerad‎: PubMed 15951872

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15951872

Acute normovolemic hemodilution.

Monk TG.

Källa‎: Anesthesiol Clin North America 2005;23(2):271-81.

Indexerad‎: PubMed 15922899

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15922899

Acute normovolemic hemodilution.

Shander A, Rijhwani TS.

Källa‎: Transfusion 2004;44 Suppl 2:26S-34.

Indexerad‎: PubMed 15585002

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15585002

Acute normovolemic hemodilution and nitroglycerin-induced hypotension: comparative effects on tissue oxygenation and allogeneic blood transfusion requirement in total hip arthroplasty.

Karakaya D, Ustün E, Tür A, Bariş S, Sarihasan B, Sahinoğlu H, Güldoğuş F.

Källa‎: J Clin Anesth 1999;11(5):368-74.

Indexerad‎: PubMed 10526806

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10526806


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.