Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Öron-näsa-halskirurgi (Otorhinolaryngologi/Huvud- och halskirurgi)

Transfusioner – risker och osäkerhetsfaktorer

Transfusion of allogenic leukocyte-depleted packed red blood cells is associated with postoperative morbidity in patients undergoing oral and oropharyngeal cancer surgery.

Perisanidis C, Dettke M, Papadogeorgakis N, Schoppmann A, Mittlböck M, Kyzas PA, Ewers R, Seemann R.

Källa‎: Oral Oncol 2012;48(4):372-8.

Indexerad‎: PubMed 22182932

DOI‎: 10.1016/j.oraloncology.2011.11.020

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22182932

Does transfusion improve the outcome for HNSCC patients treated with radiotherapy?—results from the randomized DAHANCA 5 and 7 trials.

Hoff CM, Lassen P, Eriksen JG, Hansen HS, Specht L, Overgaard M, Grau C, Johansen J, Bentzen J, Andersen L, Evensen JF, Overgaard J.

Källa‎: Acta Oncol 2011;50(7):1006-14.

Indexerad‎: PubMed 21790306

DOI‎: 10.3109/0284186X.2011.592650

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21790306

Transfusion as a predictor of recurrence and survival in head and neck cancer surgery patients.

Chau JK, Harris JR, Seikaly HR.

Källa‎: J Otolaryngol Head Neck Surg 2010;39(5):516-22.

Indexerad‎: PubMed 20828514

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20828514

Anemia during sequential induction chemotherapy and chemoradiation for head and neck cancer: the impact of blood transfusion on treatment outcome.

Bhide SA, Ahmed M, Rengarajan V, Powell C, Miah A, Newbold K, Nutting CM, Harrington KJ.

Källa‎: Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009;73(2):391-8.

Indexerad‎: PubMed 18692326

DOI‎: 10.1016/j.ijrobp.2008.04.052

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18692326


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.