Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Öron-näsa-halskirurgi (Otorhinolaryngologi/Huvud- och halskirurgi)

Kirurgisk teknik för blodbesparing

Comparison of three techniques in adult tonsillectomy.

Ozkiriş M, Kapusuz Z, Saydam L.

Källa‎: Eur Arch Otorhinolaryngol 2013;270(3):1143-7.

Indexerad‎: PubMed 23010796

DOI‎: 10.1007/s00405-012-2160-y

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23010796

Case report: The management of advanced oral cancer in a Jehovah's Witness using the Ultracision Harmonic Scalpel.

Kullar PJ, Sorenson K, Weerakkody R, Adams J.

Källa‎: World J Surg Oncol 2011;9:115.

Indexerad‎: PubMed 21967981

DOI‎: 10.1186/1477-7819-9-115

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21967981

Haemostasis in head and neck surgical procedures: Valsalva manoeuvre versus Trendelenburg tilt.

Moumoulidis I, Martinez Del Pero M, Brennan L, Jani P.

Källa‎: Ann R Coll Surg Engl 2010;92(4):292-4.

Indexerad‎: PubMed 20501015

DOI‎: 10.1308/003588410X12664192076412

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20501015

Multiple analyses of factors related to intraoperative blood loss and the role of reverse Trendelenburg position in endoscopic sinus surgery.

Ko MT, Chuang KC, Su CY.

Källa‎: Laryngoscope 2008;118(9):1687-91.

Indexerad‎: PubMed 18677276

DOI‎: 10.1097/MLG.0b013e31817c6b7c

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18677276

Ultrasonic glossectomy—simple and bloodless.

Yuen AP, Wong BY.

Källa‎: Head Neck 2005;27(8):690-5.

Indexerad‎: PubMed 15887214

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15887214

Argon beam coagulation for post-tonsillectomy hemostasis.

Bowling DM.

Källa‎: Otolaryngol Head Neck Surg 2002;126(3):316-20.

Indexerad‎: PubMed 11956541

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11956541


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.