Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Öron-näsa-halskirurgi (Otorhinolaryngologi/Huvud- och halskirurgi)

Preoperativ planering och optimering av patientens tillstånd

Control of bleeding in endoscopic skull base surgery: current concepts to improve hemostasis.

Thongrong C, Kasemsiri P, Carrau RL, Bergese SD.

Källa‎: ISRN Surg 2013;(2013):191543.

Indexerad‎: PubMed 23844295

DOI‎: 10.1155/2013/191543

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23844295

Preparing a Jehovah's Witness for major elective surgery.

Cooper L, Ford K, Miller E.

Källa‎: BMJ 2013;346:f1588.

Indexerad‎: PubMed 23493825

DOI‎: 10.1136/bmj.f1588

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23493825

Perioperative approach in the surgical management of carotid body tumors.

Zhang TH, Jiang WL, Li YL, Li B, Yamakawa T.

Källa‎: Ann Vasc Surg 2012;26(6):775-82.

Indexerad‎: PubMed 22794331

DOI‎: 10.1016/j.avsg.2012.01.020

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22794331

Avoiding blood transfusion in surgical patients (including Jehovah’s Witnesses).

Gohel MS, Bulbulia RA, Poskitt KR, Whyman MR.

Källa‎: Ann R Coll Surg Engl 2011;93(6):429-31.

Indexerad‎: PubMed 21929910

DOI‎: 10.1308/147870811X589155

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21929910

Perioperative and intraoperative maneuvers to optimize surgical outcomes in skull base surgery.

Timperley D, Sacks R, Parkinson RJ, Harvey RJ.

Källa‎: Otolaryngol Clin North Am 2010;43(4):699-730.

Indexerad‎: PubMed 20599078

DOI‎: 10.1016/j.otc.2010.04.002

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20599078

Management of Jehovah's Witnesses in otolaryngology, head and neck surgery.

Adelola OA, Ahmed I, Fenton JE.

Källa‎: Am J Otolaryngol 2008;29(4):270-8.

Indexerad‎: PubMed 18598840

DOI‎: 10.1016/j.amjoto.2007.08.006

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18598840


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.