Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Öron-näsa-halskirurgi (Otorhinolaryngologi/Huvud- och halskirurgi)

Perioperativ arteriell embolisering

Pre-operative embolisation of the thyroid artery in a patient with a large papillary carcinoma of the thyroid.

Shojaku H, Takakura H, Watanabe Y, Seto H.

Källa‎: J Laryngol Otol 2012;126(9):955-9.

Indexerad‎: PubMed 22892223

DOI‎: 10.1017/S002221511200134X

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22892223

Transarterial embolization for control of bleeding in patients with head and neck cancer.

Chen YF, Lo YC, Lin WC, Lin CH, Chiang HJ, Chen JF, Shen WC.

Källa‎: Otolaryngol Head Neck Surg 2010;142(1):90-4.

Indexerad‎: PubMed 20096229

DOI‎: 10.1016/j.otohns.2009.09.031

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20096229

Devascularization of head and neck paragangliomas by direct percutaneous embolization.

Ozyer U, Harman A, Yildirim E, Aytekin C, Akay TH, Boyvat F.

Källa‎: Cardiovasc Intervent Radiol 2010;33(5):967-75.

Indexerad‎: PubMed 20094716

DOI‎: 10.1007/s00270-010-9803-4

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20094716

Arterial embolization in the management of posterior epistaxis.

Christensen NP, Smith DS, Barnwell SL, Wax MK.

Källa‎: Otolaryngol Head Neck Surg 2005;133(5):748-53.

Indexerad‎: PubMed 16274804

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16274804


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.