Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Öron-näsa-halskirurgi (Otorhinolaryngologi/Huvud- och halskirurgi)

Pediatrisk öron-näsa-halskirurgi (Otorhinolaryngologi)

Transfusion strategies for patients in pediatric intensive care units.

Lacroix J, Hébert PC, Hutchison JS, Hume HA, Tucci M, Ducruet T, Gauvin F, Collet JP, Toledano BJ, Robillard P, Joffe A, Biarent D, Meert K, Peters MJ; TRIPICU Investigators; Canadian Critical Care Trials Group; Pediatric Acute Lung Injury and Sepsis Investigators Network.

Källa‎: N Engl J Med 2007;356(16):1609-19.

Indexerad‎: PubMed 17442904

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17442904

Induced hypotensive anesthesia for adolescent orthognathic surgery patients.

Precious DS, Splinter W, Bosco D.

Källa‎: J Oral Maxillofac Surg 1996;54(6):680-3.

Indexerad‎: PubMed 8648471

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8648471

Effect of transfusion guidelines on postoperative transfusion in children undergoing craniofacial reconstruction surgery.

Stricker PA, Fiadjoe JE, Kilbaugh TJ, Pruitt EY, Taylor JA, Bartlett SP, McCloskey JJ.

Källa‎: Pediatr Crit Care Med 2012;13(6):e357-62.

Indexerad‎: PubMed 22895004

DOI‎: 10.1097/PCC.0b013e31825b561b

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22895004

Harmonic scalpel versus bipolar tonsillectomy: a double-blind clinical trial.

Kemal O.

Källa‎: Eur Arch Otorhinolaryngol 2012;269(5):1533-6.

Indexerad‎: PubMed 22159967

DOI‎: 10.1007/s00405-011-1872-8

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22159967

Comparison of three techniques in pediatric tonsillectomy.

Ozkırış M.

Källa‎: Eur Arch Otorhinolaryngol 2012;269(5):1497‑501.

Indexerad‎: PubMed 21952795

DOI‎: 10.1007/s00405-011-1777-6

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21952795

Identifying factors to minimize phlebotomy-induced blood loss in the pediatric intensive care unit.

Valentine SL, Bateman ST.

Källa‎: Pediatr Crit Care Med 2012;13(1):22-7.

Indexerad‎: PubMed 21499175

DOI‎: 10.1097/PCC.0b013e318219681d

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21499175

The effects of desflurane and sevoflurane on the peri- and postoperative bleeding of adenotonsillectomy patients.

Apuhan T, Yıldırım YS, Aksoy F, Borçin Ö, Özturan O.

Källa‎: Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2011;75(6):790-2.

Indexerad‎: PubMed 21458867

DOI‎: 10.1016/j.ijporl.2011.03.008

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21458867

Hot saline irrigation for control of intraoperative bleeding in adenoidectomy: a randomized controlled trial.

Özmen S, Özmen OA.

Källa‎: Otolaryngol Head Neck Surg 2010;142(6):893-7.

Indexerad‎: PubMed 20493364

DOI‎: 10.1016/j.otohns.2010.03.010

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20493364

Topical adrenaline in the control of intraoperative bleeding in adenoidectomy: a randomised, controlled trial.

Teppo H, Virkkunen H, Revonta M.

Källa‎: Clin Otolaryngol 2006;31(4):303-9.

Indexerad‎: PubMed 16911649

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16911649

The ex utero intrapartum treatment procedure for congenital ranula in a Jehovah's Witness.

Kolker MT, Batti JS, Schoem SR.

Källa‎: Otolaryngol Head Neck Surg 2004;130(4):508-10.

Indexerad‎: PubMed 15100657

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15100657


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.