Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Öron-näsa-halskirurgi (Otorhinolaryngologi/Huvud- och halskirurgi)

Hemostas – handläggning och optimering

Topical application of tranexamic acid after adenoidectomy: a double-blind, prospective, randomized, controlled study.

Albirmawy OA, Saafan ME, Shehata EM, Basuni AS, Eldaba AA.

Källa‎: Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2013;77(7):1139-42.

Indexerad‎: PubMed 23669000

DOI‎: 10.1016/j.ijporl.2013.04.021

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23669000

Effectiveness of chitosan-based packing in 35 patients with recalcitrant epistaxis in the context of coagulopathy.

Kourelis K, Shikani AH.

Källa‎: Clin Otolaryngol 2012;37(4):309-13.

Indexerad‎: PubMed 22925096

DOI‎: 10.1111/j.1749-4486.2012.02488.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22925096

The effect of intravenous tranexamic acid on blood loss and surgical field quality during endoscopic sinus surgery: a placebo-controlled clinical trial.

Alimian M, Mohseni M.

Källa‎: J Clin Anesth 2011;23(8):611-5.

Indexerad‎: PubMed 22137511

DOI‎: 10.1016/j.jclinane.2011.03.004

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22137511

Effect of microporous polysaccharide hemospheres (MPH) on bleeding after endoscopic sinus surgery: randomized controlled study.

Antisdel JL, West-Denning JL, Sindwani R.

Källa‎: Otolaryngol Head Neck Surg 2009;141(3):353-7.

Indexerad‎: PubMed 19716013

DOI‎: 10.1016/j.otohns.2009.06.078

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19716013

The effect of nasal application of cocaine/adrenaline on blood loss in Le Fort I osteotomies.

de Lange J, Baas EM, Horsthuis RB, Booij A.

Källa‎: Int J Oral Maxillofac Surg 2008;37(1):21-4.

Indexerad‎: PubMed 17826960

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17826960


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.