Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Öron-näsa-halskirurgi (Otorhinolaryngologi/Huvud- och halskirurgi)

Kontrollerad hypotensiv anestesi

Is it safe to decrease hemodynamic parameters to achieve bloodless surgical field during transnasal endoscopic procedures? Our experience in fifteen patients.

Sieskiewicz A, Lewczuk A, Drozdowski A, Lyson T, Rogowski M, Mariak Z.

Källa‎: Clin Otolaryngol 2013;38(4):326-9.

Indexerad‎: PubMed 23441624

DOI‎: 10.1111/coa.12105

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23441624

Effect of induced hypotensive anaesthesia vs isovolaemic haemodilution on blood loss and transfusion requirements in orthognathic surgery: a prospective, single-blinded, randomized, controlled clinical study.

Ervens J, Marks C, Hechler M, Plath T, Hansen D, Hoffmeister B. 

Källa‎: Int J Oral Maxillofac Surg 2010;39(12):1168-74.

Indexerad‎: PubMed 20961738

DOI‎: 10.1016/j.ijom.2010.09.003

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20961738

Comparison of surgical conditions during propofol or sevoflurane anaesthesia for endoscopic sinus surgery.

Ahn HJ, Chung SK, Dhong HJ, Kim HY, Ahn JH, Lee SM, Hahm TS, Kim JK.

Källa‎: Br J Anaesth 2008;100(1):50-4.

Indexerad‎: PubMed 17982167

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17982167


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.