Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Öron-näsa-halskirurgi (Otorhinolaryngologi/Huvud- och halskirurgi)

Blodåtervinning

A case of thoracic esophageal cancer undergone esophagectomy after induction chemotherapy in a Jehovah's Witness.

Inoue S, Miyoshi T, Aoyama M, Hino N, Yamasaki S.

Källa‎: J Med Invest 2015;62(3-4):264-7.

Indexerad‎: PubMed 26399362

DOI‎: 10.2152/jmi.62.264

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26399362

Should intraoperative cell-salvaged blood be used in patients with suspected or known malignancy?

Trudeau JD, Waters T, Chipperfield K.

Källa‎: Can J Anaesth 2012;59(11):1058-70.

Indexerad‎: PubMed 22996966

DOI‎: 10.1007/s12630-012-9781-x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22996966

Blood salvage and cancer surgery: a meta-analysis of available studies.

Waters JH, Yazer M, Chen YF, Kloke J.

Källa‎: Transfusion 2012;52(10):2167-73.

Indexerad‎: PubMed 22321196

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2011.03555.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22321196

Intraoperative red cell salvage in head and neck surgery.

Nusrath MA, Edge CJ, Ahmed-Nusrath A.

Källa‎: Br J Oral Maxillofac Surg 2012;50(3):272-4.

Indexerad‎: PubMed 21708417

DOI‎: 10.1016/j.bjoms.2011.04.076

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21708417

Are cell salvage and autologous blood transfusion safe in endonasal surgery?

Anderson S, Panizza B.

Källa‎: Otolaryngol Head Neck Surg 2010;142(3 Suppl 1):S3-6.

Indexerad‎: PubMed 20176278

DOI‎: 10.1016/j.otohns.2009.10.004

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20176278


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.