Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Ortopedi

Kirurgisk teknik för blodbesparing

Virtually bloodless posterior midline exposure of the lumbar spine using the "para-midline" fatty plane.

Moghimi MH, Leonard DA, Cho CH, Schoenfeld AJ, Phan P, Harris MB, Bono CM

Källa‎: Eur Spine J 2016;25(3):956-62.

Indexerad‎: PubMed 26582166

DOI‎: 10.1007/s00586-015-4319-x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26582166

Radiofrequency bipolar hemostatic sealer reduces blood loss, transfusion requirements, and cost for patients undergoing multilevel spinal fusion surgery: a case control study.

Frank SM, Wasey JO, Dwyer IM, Gokaslan ZL, Ness PM, Kebaish KM.

Källa‎: J Orthop Surg Res 2014;9:50.

Indexerad‎: PubMed 24997589

DOI‎: 10.1186/s13018-014-0050-2

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24997589

Bloodless surgery by a regional intra-arterial tourniquet during primary and revision THA.

Bernasek T, Mangar D, Omar HR, Lyons S, Karlnoski RA, Chen R, Baumgarten A, Sprenker CJ, Camporesi EM.

Källa‎: Orthopedics 2013;36(12):e1527-33.

Indexerad‎: PubMed 24579225

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24579225

Postoperative blood loss prevention in total knee arthroplasty.

Banerjee S, Kapadia BH, Issa K, McElroy MJ, Khanuja HS, Harwin SF, Mont MA.

Källa‎: J Knee Surg 2013;26(6):395-400.

Indexerad‎: PubMed 24122437

DOI‎: 10.1055/s-0033-1357491

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24122437

Intraoperative nonpharmacotherapeutic blood management strategies in total knee arthroplasty.

Banerjee S, Issa K, Kapadia BH, Khanuja HS, Harwin SF, McInerney VK, Mont MA.

Källa‎: J Knee Surg 2013;26(6):387-94.

Indexerad‎: PubMed 23959578

DOI‎: 10.1055/s-0033-1353993

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23959578

Blood management strategies in primary and revision total knee arthroplasty for Jehovah's Witness patients.

Issa K, Banerjee S, Rifai A, Kapadia BH, Harwin SF, McInerney VK, Mont MA.

Källa‎: J Knee Surg 2013;26(6):401-4.

Indexerad‎: PubMed 23955185

DOI‎: 10.1055/s-0033-1353994

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23955185

Efficacy and cost effectiveness of harmonic scalpel compared with electrocautery in posterior instrumentation of the spine.

Cakir B, Ulmar B, Schmidt R, Kelsch G, Geiger P, Mehrkens HH, Puhl W, Richter M.

Källa‎: Eur Spine J 2006;15(1):48‑54.

Indexerad‎: PubMed 15712002

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15712002


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.