Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Ortopedi

Begränsad blodprovstagning för att undvika iatrogen anemi

Savoring every drop--vampire or mosquito?

Fischer D, Zacharowski KD, Meybohm P.

Källa‎: Crit Care 2014;18(3):306.

Indexerad‎: PubMed 25032998

DOI‎: 10.1186/cc13884

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25032998

Surgical vampires and rising health care expenditure: reducing the cost of daily phlebotomy.

Stuebing EA, Miner TJ.

Källa‎: Arch Surg 2011;146(5):524-7.

Indexerad‎: PubMed 21576605

DOI‎: 10.1001/archsurg.2011.103

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21576605


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.