Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Ortopedi

Anemi – preoperativ handläggning

Very-short-term perioperative intravenous iron administration and postoperative outcome in major orthopedic surgery: a pooled analysis of observational data from 2547 patients.

Muñoz M, Gómez-Ramírez S, Cuenca J, García-Erce JA, Iglesias-Aparicio D, Haman-Alcober S, Ariza D, Naveira E.

Källa‎: Transfusion 2014;54(2):289-99.

Indexerad‎: PubMed 23581484

DOI‎: 10.1111/trf.12195

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23581484

The use of preoperative erythropoiesis-stimulating agents (ESAs) in patients who underwent knee or hip arthroplasty: a meta-analysis of randomized clinical trials.

Alsaleh K, Alotaibi GS, Almodaimegh HS, Aleem AA, Kouroukis CT.

Källa‎: J Arthroplasty 2013;28(9):1463-72.

Indexerad‎: PubMed 23528548

DOI‎: 10.1016/j.arth.2013.01.024

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23528548

The effect of a preoperative erythropoietin protocol as part of a multifaceted blood management program in daily clinical practice (CME).

Doodeman HJ, van Haelst IM, Egberts TC, Bennis M, Traast HS, van Solinge WW, Kalkman CJ, van Klei WA.

Källa‎: Transfusion 2013;53(9):1930-9.

Indexerad‎: PubMed 23240859

DOI‎: 10.1111/trf.12016

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23240859

Detection, evaluation, and management of preoperative anaemia in the elective orthopaedic surgical patient: NATA guidelines.

Goodnough LT, Maniatis A, Earnshaw P, Benoni G, Beris P, Bisbe E, Fergusson DA, Gombotz H, Habler O, Monk TG, Ozier Y, Slappendel R, Szpalski M.

Källa‎: Br J Anaesth 2011;106(1):13-22.

Indexerad‎: PubMed 21148637

DOI‎: 10.1093/bja/aeq361

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21148637

Effects of intravenous iron combined with low-dose recombinant human erythropoietin on transfusion requirements in iron-deficient patients undergoing bilateral total knee replacement arthroplasty.

Na HS, Shin SY, Hwang JY, Jeon YT, Kim CS, Do SH.

Källa‎: Transfusion 2011;51(1):118-24.

Indexerad‎: PubMed 20624257

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2010.02783.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20624257


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.