Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Ortopedi

Resultat (ekonomiska)

Experience of a network of transfusion coordinators for blood conservation (Ontario Transfusion Coordinators [ONTraC]).

Freedman J, Luke K, Escobar M, Vernich L, Chiavetta JA.

Källa‎: Transfusion 2008;48(2):237-50.

Indexerad‎: PubMed 18005329

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18005329

Tranexamic acid reduces blood loss and financial cost in primary total hip and knee replacement surgery.

Irisson E, Hémon Y, Pauly V, Parratte S, Argenson JN, Kerbaul F.

Källa‎: Orthop Traumatol Surg Res 2012;98(5):477-83.

Indexerad‎: PubMed 22854336

DOI‎: 10.1016/j.otsr.2012.05.002

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22854336

Safety, cost savings, simplicity back broader use of bloodless surgery.

Mathias JM.

Källa‎: OR Manager 2013;29(5):1, 6, 8-9.

Indexerad‎: PubMed 23755462

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23755462

Effects of intravenous iron combined with low-dose recombinant human erythropoietin on transfusion requirements in iron-deficient patients undergoing bilateral total knee replacement arthroplasty.

Na HS, Shin SY, Hwang JY, Jeon YT, Kim CS, Do SH.

Källa‎: Transfusion 2011;51(1):118-24.

Indexerad‎: PubMed 20624257

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2010.02783.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20624257

Cost benefit analysis of topical tranexamic acid in primary total hip and knee arthroplasty.

Tuttle JR, Ritterman SA, Cassidy DB, Anazonwu WA, Froehlich JA, Rubin LE.

Källa‎: J Arthroplasty 2014;29(8):1512-5.

Indexerad‎: PubMed 24630599

DOI‎: 10.1016/j.arth.2014.01.031

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24630599


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.