Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Ortopedi

Olika tekniker kombineras/Interdisciplinärt samarbete/Ett individbaserat förhållningssätt

Should all patients be optimized to the same preoperative hemoglobin level to avoid transfusion in primary knee arthroplasty?

Basora M, Tió M, Martin N, Lozano L, Salazar F, Sánchez-Etayo G, Raquel B, Pereira A.

Källa‎: Vox Sang 2014;107(2):148-52.

Indexerad‎: PubMed 24684514

DOI‎: 10.1111/vox.12147

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24684514

Blood transfusion after primary total knee arthroplasty can be significantly minimised through a multimodal blood-loss prevention approach.

Moráis S, Ortega-Andreu M, Rodríguez-Merchán EC, Padilla-Eguiluz NG, Pérez-Chrzanowska H, Figueredo-Zalve R, Gómez-Barrena E.

Källa‎: Int Orthop 2014;38(2):347-54.

Indexerad‎: PubMed 24318318

DOI‎: 10.1007/s00264-013-2188-7

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24318318

Effect of tranexamic acid on reducing postoperative blood loss in combined hypotensive epidural anesthesia and general anesthesia for total hip replacement.

Lee YC, Park SJ, Kim JS, Cho CH.

Källa‎: J Clin Anesth 2013;25(5):393-8.

Indexerad‎: PubMed 23965206

DOI‎: 10.1016/j.jclinane.2013.02.006

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23965206

The effect of a preoperative erythropoietin protocol as part of a multifaceted blood management program in daily clinical practice (CME).

Doodeman HJ, van Haelst IM, Egberts TC, Bennis M, Traast HS, van Solinge WW, Kalkman CJ, van Klei WA.

Källa‎: Transfusion 2013;53(9):1930-9.

Indexerad‎: PubMed 23240859

DOI‎: 10.1111/trf.12016

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23240859

Blood conservation techniques in spinal deformity surgery: a retrospective review of patients refusing blood transfusion.

Joseph SA Jr, Berekashvili K, Mariller MM, Rivlin M, Sharma K, Casden A, Bitan F, Kuflik P, Neuwirth M.

Källa‎: Spine 2008;33(21):2310-5.

Indexerad‎: PubMed 18827697

DOI‎: 10.1097/BRS.0b013e31818047f2

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18827697

Tranexamic acid reduces blood transfusion in total knee arthroplasty even when a blood conservation program is applied.

Álvarez JC, Santiveri FX, Ramos I, Vela E, Puig L, Escolano F.

Källa‎: Transfusion 2008;48(3):519-25.

Indexerad‎: PubMed 18067499

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18067499


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.