Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Ortopedi

Hemostas – handläggning och optimering

Alternatives to allogeneic platelet transfusion.

Desborough MJ, Smethurst PA, Estcourt LJ, Stanworth SJ

Källa‎: Br J Haematol 2016;175(3):381-92.

Indexerad‎: PubMed 27650431

DOI‎: 10.1111/bjh.14338

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27650431

The efficacy of combined use of intraarticular and intravenous tranexamic acid on reducing blood loss and transfusion rate in total knee arthroplasty.

Lin SY, Chen CH, Fu YC, Huang PJ, Chang JK, Huang HT.

Källa‎: J Arthroplasty 2015;30(5):776-80.

Indexerad‎: PubMed 25534864

DOI‎: 10.1016/j.arth.2014.12.001

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25534864

Intraoperative pharmacotherapeutic blood management strategies in total knee arthroplasty.

Banerjee S, Issa K, Pivec R, McElroy MJ, Khanuja HS, Harwin SF, Mont MA.

Källa‎: J Knee Surg 2013;26(6):379-86.

Indexerad‎: PubMed 23955184

DOI‎: 10.1055/s-0033-1353992

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23955184

Repeat-dose intravenous tranexamic acid further decreases blood loss in total knee arthroplasty.

Iwai T, Tsuji S, Tomita T, Sugamoto K, Hideki Y, Hamada M.

Källa‎: Int Orthop 2013;37(3):441-5.

Indexerad‎: PubMed 23371424

DOI‎: 10.1007/s00264-013-1787-7

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23371424

Hemostatic techniques reduce hospital stay following multilevel posterior cervical spine surgery.

Cho SK, Yi JS, Park MS, Hu G, Zebala LP, Pahys JM, Kang MM, Lee DH, Riew KD.

Källa‎: J Bone Joint Surg Am 2012;94(21):1952-8.

Indexerad‎: PubMed 23138237

DOI‎: 10.2106/JBJS.K.00632

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23138237

Use of aortic balloon occlusion to decrease blood loss during sacral tumor resection.

Tang X, Guo W, Yang R, Tang S, Dong S.

Källa‎: J Bone Joint Surg Am 2010;92(8):1747-53.

Indexerad‎: PubMed 20660238

DOI‎: 10.2106/JBJS.I.01333

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20660238

A comprehensive review of topical hemostatic agents: efficacy and recommendations for use.

Achneck HE, Sileshi B, Jamiolkowski RM, Albala DM, Shapiro ML, Lawson JH.

Källa‎: Ann Surg 2010;251(2):217-28.

Indexerad‎: PubMed 20010084

DOI‎: 10.1097/SLA.0b013e3181c3bcca

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20010084

The use of recombinant factor VIIa for severe intractable bleeding during spine surgery.

Kaw LL Jr, Coimbra R, Potenza BM, Garfin SR, Hoyt DB.

Källa‎: Spine 2004;29(12):1384-7.

Indexerad‎: PubMed 15187645

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15187645


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.