Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Ortopedi

Minimalt invasiv teknik

Single-incision anterior approach for total hip arthroplasty on an orthopaedic table.

Matta JM, Shahrdar C, Ferguson T

Källa‎: Clin Orthop Relat Res. 2005;441:115-24.

Indexerad‎: PubMed 16330993

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16330993

Minimally invasive versus open posterior lumbar interbody fusion: a systematic review.

Sidhu GS, Henkelman E, Vaccaro AR, Albert TJ, Hilibrand A, Anderson DG, Rihn JA.

Källa‎: Clin Orthop Relat Res 2014;472(6):1792-9.

Indexerad‎: PubMed 24748069

DOI‎: 10.1007/s11999-014-3619-5

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24748069


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.