Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Ortopedi

Blodåtervinning

Use of intraoperative cell-salvage for autologous blood transfusions in metastatic spine tumour surgery: a systematic review.

Kumar N, Chen Y, Zaw AS, Nayak D, Ahmed Q, Soong R, Wong HK.

Källa‎: Lancet Oncol 2014;15(1):e33-41.

Indexerad‎: PubMed 24384492

DOI‎: 10.1016/S1470-2045(13)70245-6

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24384492

Can there be a place for intraoperative salvaged blood in spine tumor surgery?

Kumar N, Ahmed Q, Lee VK, Chen Y, Zaw AS, Goy R, Agrawal RV, Dhewar AN, Wong HK.

Källa‎: Ann Surg Oncol 2014;21(7):2436-43.

Indexerad‎: PubMed 24566859

DOI‎: 10.1245/s10434-014-3569-x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24566859

Reduction of blood loss with the use of a new combined intra-operative and post-operative autologous blood transfusion system compared with no drainage in primary total hip replacement.

Horstmann WG, Swierstra MJ, Ohanis D, Castelein RM, Kollen BJ, Verheyen CC.

Källa‎: Bone Joint J 2013;95-B(5):616-22.

Indexerad‎: PubMed 23632670

DOI‎: 10.1302/0301-620X.95B5.30472

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23632670

Blood management in total knee arthroplasty: a comparison of techniques.

Sinclair KC, Clarke HD, Noble BN.

Källa‎: Orthopedics 2009;32(1):19.

Indexerad‎: PubMed 19226044

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19226044

Efficacy of intraoperative blood collection and reinfusion in revision total hip arthroplasty.

Zarin J, Grosvenor D, Schurman D, Goodman S.

Källa‎: J Bone Joint Surg Am 2003;85-A(11):2147-51.

Indexerad‎: PubMed 14630844

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14630844


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.