Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Ortopedi

Anestesi – blodbesparande teknik

Comparative perioperative outcomes associated with neuraxial versus general anesthesia for simultaneous bilateral total knee arthroplasty.

Stundner O, Chiu YL, Sun X, Mazumdar M, Fleischut P, Poultsides L, Gerner P, Fritsch G, Memtsoudis SG.

Källa‎: Reg Anesth Pain Med 2012;37(6):638-44.

Indexerad‎: PubMed 23080348

DOI‎: 10.1097/AAP.0b013e31826e1494

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23080348

Greater peripheral blood flow but less bleeding with propofol versus sevoflurane during spine surgery: a possible physiologic model?

Albertin A, La Colla L, Gandolfi A, Colnaghi E, Mandelli D, Gioia G, Fraschini G.

Källa‎: Spine (Phila Pa 1976) 2008;33(18):2017-22.

Indexerad‎: PubMed 18708936

DOI‎: 10.1097/BRS.0b013e31817e0405

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18708936

Bloodless spinal surgery: a review of the normovolemic hemodilution technique.

Epstein NE.

Källa‎: Surg Neurol 2008;70(6):614-8.

Indexerad‎: PubMed 18423553

DOI‎: 10.1016/j.surneu.2008.01.022

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18423553

Hypotensive epidural anesthesia in patients with aortic stenosis undergoing total hip replacement.

Ho MC, Beathe JC, Sharrock NE.

Källa‎: Reg Anesth Pain Med 2008;33(2):129-33.

Indexerad‎: PubMed 18299093

DOI‎: 10.1016/j.rapm.2007.09.008

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18299093


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.