Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Käk- och ansiktskirurgi (oral/maxillofacial)

Preoperativ planering och optimering av patientens tillstånd

Preparing a Jehovah's Witness for major elective surgery.

Cooper L, Ford K, Miller E.

Källa‎: BMJ 2013;346:f1588.

Indexerad‎: PubMed 23493825

DOI‎: 10.1136/bmj.f1588

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23493825

The effect of preoperative recombinant erythropoietin on postoperative hematocrit level after orthognathic surgery.

Politano N, Jaskolka M, Blakey G, Turvey T, White R, Phillips C.

Källa‎: J Oral Maxillofac Surg 2012;70(11):e625-30.

Indexerad‎: PubMed 22939643

DOI‎: 10.1016/j.joms.2012.07.021

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22939643

Patient blood management is key before elective surgery.

Gombotz H.

Källa‎: Lancet 2011;378(9800):1362-3.

Indexerad‎: PubMed 21982518

DOI‎: 10.1016/S0140-6736(11)61552-3

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21982518

Avoiding blood transfusion in surgical patients (including Jehovah’s Witnesses).

Gohel MS, Bulbulia RA, Poskitt KR, Whyman MR.

Källa‎: Ann R Coll Surg Engl 2011;93(6):429-31.

Indexerad‎: PubMed 21929910

DOI‎: 10.1308/147870811X589155

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21929910

Preoperative evaluation of the adult patient undergoing non-cardiac surgery: guidelines from the European Society of Anaesthesiology.

De Hert S, Imberger G, Carlisle J, Diemunsch P, Fritsch G, Moppett I, Solca M, Staender S, Wappler F, Smith A; Task Force on Preoperative Evaluation of the Adult Noncardiac Surgery Patient of the European Society of Anaesthesiology

Källa‎: Eur J Anaesthesiol 2011;28(10):684-722

Indexerad‎: PubMed 21885981

DOI‎: 10.1097/EJA.0b013e3283499e3b

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21885981

Blood transfusion and orthognathic surgery--a thing of the past?

Kurian A, Ward-Booth P.

Källa‎: Br J Oral Maxillofac Surg. 2004;42(4):369-70.

Indexerad‎: PubMed 15225963

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15225963

Bloodless medicine: clinical care without allogeneic blood transfusion.

Goodnough LT, Shander A, Spence RK.

Källa‎: Transfusion 2003;43(5):668-76.

Indexerad‎: PubMed 12702192

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12702192


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.