Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Käk- och ansiktskirurgi (oral/maxillofacial)

Resultat (ekonomiska)

Impact of bleeding-related complications and/or blood product transfusions on hospital costs in inpatient surgical patients.

Stokes ME, Ye X, Shah M, Mercaldi K, Reynolds MW, Rupnow MF, Hammond J.

Källa‎: BMC Health Serv Res 2011;11:135.

Indexerad‎: PubMed 21627788

DOI‎: 10.1186/1472-6963-11-135

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21627788

Acute perioperative normovolaemic haemodilution in major maxillofacial surgery.

Parkin IR, Chiu GA, Schwarz PA, Hodder SC.

Källa‎: Br J Oral Maxillofac Surg 2008;46(5):387-90.

Indexerad‎: PubMed 18321618

DOI‎: 10.1016/j.bjoms.2008.01.002

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18321618

Effects of standardized acute normovolemic hemodilution on intraoperative allogeneic blood transfusion in patients undergoing major maxillofacial surgery.

Habler O, Schwenzer K, Zimmer K, Prager M, König U, Oppenrieder K, Pape A, Steinkraus E, Reither A, Buchrot A, Zwissler B.

Källa‎: Int J Oral Maxillofac Surg 2004;33(5):467-75.

Indexerad‎: PubMed 15183411

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15183411


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.