Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Käk- och ansiktskirurgi (oral/maxillofacial)

Optimering av patientens anemitolerans

Anemia and perioperative red blood cell transfusion: a matter of tolerance.

Madjdpour C, Spahn DR, Weiskopf RB.

Källa‎: Crit Care Med 2006;34(5 Suppl):S102-8.

Indexerad‎: PubMed 16617252

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16617252

Recombinant human erythropoietin in the treatment of head and neck tumour anaemia.

Oettle H, Riess H, Raguse JD, Bier J, Gath HJ.

Källa‎: Int J Oral Maxillofac Surg. 2001;30(2):148-55.

Indexerad‎: PubMed 11405451

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11405451

Effect of transfusion guidelines on postoperative transfusion in children undergoing craniofacial reconstruction surgery.

Stricker PA, Fiadjoe JE, Kilbaugh TJ, Pruitt EY, Taylor JA, Bartlett SP, McCloskey JJ.

Källa‎: Pediatr Crit Care Med 2012;13(6):e357-62.

Indexerad‎: PubMed 22895004

DOI‎: 10.1097/PCC.0b013e31825b561b

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22895004


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.