Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Käk- och ansiktskirurgi (oral/maxillofacial)

Olika tekniker kombineras/Interdisciplinärt samarbete/Ett individbaserat förhållningssätt

Case report: The management of advanced oral cancer in a Jehovah's Witness using the Ultracision Harmonic Scalpel.

Kullar PJ, Sorenson K, Weerakkody R, Adams J.

Källa‎: World J Surg Oncol 2011;9:115.

Indexerad‎: PubMed 21967981

DOI‎: 10.1186/1477-7819-9-115

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21967981

Multimodal strategy for reduction of homologous transfusions in cranio-maxillofacial surgery.

Rohling RG, Haers PE, Zimmermann AP, Schanz U, Marquetand R, Sailer HF.

Källa‎: Int J Oral Maxillofac Surg. 1999;28(2):137-42.

Indexerad‎: PubMed 10102398

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10102398

The use of erythropoietin in a patient having major oral and maxillofacial surgery and refusing blood transfusion.

Pogrel MA, McDonald A.

Källa‎: J Oral Maxillofac Surg. 1995;53(8):943-5.

Indexerad‎: PubMed  7629627

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7629627


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.