Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Käk- och ansiktskirurgi (oral/maxillofacial)

Hemostas – handläggning och optimering

Evaluation of the efficacy of tranexamic acid on blood loss in orthognathic surgery. A prospective, randomized clinical study

Sankar D, Krishnan R, Veerabahu M, Vikraman B.

Källa‎: Int J Oral Maxillofac Surg 2012;41(6):713-7.

Indexerad‎: PubMed 22340993

DOI‎: 10.1016/j.ijom.2012.01.008

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22340993

The effect of tranexamic acid on blood loss during orthognathic surgery: a randomized controlled trial.

Choi WS, Irwin MG, Samman N.

Källa‎: J Oral Maxillofac Surg 2009;67(1):125-33.

Indexerad‎: PubMed 19070758

DOI‎: 10.1016/j.joms.2008.08.015

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19070758

Hemostasis of oral surgery wounds with the HemCon Dental Dressing.

Malmquist JP, Clemens SC, Oien HJ, Wilson SL.

Källa‎: J Oral Maxillofac Surg. 2008;66(6):1177-83.

Indexerad‎: PubMed 18486782

DOI‎: 10.1016/j.joms.2007.12.023

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18486782

Transarterial embolization in the management of life-threatening hemorrhage after maxillofacial trauma: a case report and review of literature.

Liu WH, Chen YH, Hsieh CT, Lin EY, Chung TT, Ju DT.

Källa‎: Am J Emerg Med 2008;26(4):516.e3-5.

Indexerad‎: PubMed 18410832

DOI‎: 10.1016/j.ajem.2007.07.036

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18410832

The effect of nasal application of cocaine/adrenaline on blood loss in Le Fort I osteotomies.

de Lange J, Baas EM, Horsthuis RB, Booij A.

Källa‎: Int J Oral Maxillofac Surg 2008;37(1):21-4.

Indexerad‎: PubMed 17826960

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17826960

Evaluation of hemorrhage depressors on blood loss during orthognathic surgery: a retrospective study.

Zellin G, Rasmusson L, Pålsson J, Kahnberg KE.

Källa‎: J Oral Maxillofac Surg. 2004;62(6):662-6.

Indexerad‎: PubMed 15170275

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15170275

Clinical applications of fibrin sealants.

Fattahi T, Mohan M, Caldwell GT.

Källa‎: J Oral Maxillofac Surg. 2004;62(2):218-24.

Indexerad‎: PubMed 14762755

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14762755

Aprotinin reduces blood loss and the need for transfusion in orthognathic surgery.

Stewart A, Newman L, Sneddon K, Harris M.

Källa‎: Br J Oral Maxillofac Surg. 2001;39(5):365-70.

Indexerad‎: PubMed 11601817

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11601817


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.