Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Käk- och ansiktskirurgi (oral/maxillofacial)

Kontrollerad hypotensiv anestesi

Induced hypotensive anesthesia for adolescent orthognathic surgery patients.

Precious DS, Splinter W, Bosco D.

Källa‎: J Oral Maxillofac Surg 1996;54(6):680-3.

Indexerad‎: PubMed 8648471

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8648471

Effect of induced hypotensive anaesthesia vs isovolaemic haemodilution on blood loss and transfusion requirements in orthognathic surgery: a prospective, single-blinded, randomized, controlled clinical study.

Ervens J, Marks C, Hechler M, Plath T, Hansen D, Hoffmeister B. 

Källa‎: Int J Oral Maxillofac Surg 2010;39(12):1168-74.

Indexerad‎: PubMed 20961738

DOI‎: 10.1016/j.ijom.2010.09.003

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20961738

Hypotensive anaesthesia and blood loss in orthognathic surgery: a clinical study.

Praveen K, Narayanan V, Muthusekhar MR, Baig MF.

Källa‎: Br J Oral Maxillofac Surg. 2001;39(2):138-40.

Indexerad‎: PubMed 11286449

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11286449


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.