Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Obstetrik

Uterotonika

Treatment of post-partum haemorrhage with sublingual misoprostol versus oxytocin in women receiving prophylactic oxytocin: a double-blind, randomised, non-inferiority trial.

Blum J, Winikoff B, Raghavan S, Dabash R, Ramadan MC, Dilbaz B, Dao B, Durocher J, Yalvac S, Diop A, Dzuba IG, Ngoc NT.

Källa‎: Lancet 2010;375(9710):217-23.

Indexerad‎: PubMed 20060162

DOI‎: 10.1016/S0140-6736(09)61923-1

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20060162

Rectally administered misoprostol versus intravenous oxytocin infusion during cesarean delivery to reduce intraoperative and postoperative blood loss.

Chaudhuri P, Banerjee GB, Mandal A.

Källa‎: Int J Gynaecol Obstet 2010;109(1):25-9.

Indexerad‎: PubMed 20070961

DOI‎: 10.1016/j.ijgo.2009.11.009

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20070961

Comparison of two oxytocin regimens to prevent uterine atony at cesarean delivery: a randomized controlled trial.

Munn MB, Owen J, Vincent R, Wakefield M, Chestnut DH, Hauth JC.

Källa‎: Obstet Gynecol 2001;98(3):386-90.

Indexerad‎: PubMed 11530117

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11530117

A randomized clinical trial of preoperative versus postoperative misoprostol in elective cesarean delivery.

Ragab A, Barakat R, Alsammani MA.

Källa‎: Int J Gynaecol Obstet 2016;132(1):82-4.

Indexerad‎: PubMed 26522140

DOI‎: 10.1016/j.ijgo.2015.06.057

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26522140

Intravenous sulprostone infusion in the treatment of retained placenta.

Stefanovic V, Paavonen J, Loukovaara M, Halmesmäki E, Ahonen J, Tikkanen M.

Källa‎: Acta Obstet Gynecol Scand 2013;92(4):426-32.

Indexerad‎: PubMed 22862433

DOI‎: 10.1111/j.1600-0412.2012.01506.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22862433

Prostaglandins for preventing postpartum haemorrhage.

Tunçalp Ö, Hofmeyr GJ, Gülmezoglu AM.

Källa‎: Cochrane Database Syst Rev 2012;(8):CD000494.

Indexerad‎: PubMed 22895917

DOI‎: 10.1002/14651858.CD000494.pub4

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22895917

Prophylactic oxytocin for the third stage of labour to prevent postpartum haemorrhage.

Westhoff G, Cotter AM, Tolosa JE.

Källa‎: Cochrane Database Syst Rev 2013;10:CD001808.

Indexerad‎: PubMed 24173606

DOI‎: 10.1002/14651858.CD001808.pub2

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24173606


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.