Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Obstetrik

Temporära åtgärder

Blood-conservation strategies in a blood-refusal parturient with placenta previa and placenta percreta.

Mauritz AA, Dominguez JE, Guinn NR, Gilner J, Habib AS.

Källa‎: A A Case Rep 2015 Nov. [Epub ahead of print]

Indexerad‎: PubMed 26556107

DOI‎: 10.1213/XAA.0000000000000258

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26556107

Success factors for Bakri(™) balloon usage secondary to uterine atony: a retrospective, multicentre study.

Vintejoux E, Ulrich D, Mousty E, Masia F, Marès P, de Tayrac R, Letouzey V.

Källa‎: Aust N Z J Obstet Gynaecol 2015 Jul 30. [Epub ahead of print]

Indexerad‎: PubMed 26223852

DOI‎: 10.1111/ajo.12376

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26223852

Using the uterine-specific Bakri balloon in the management of postpartum hemorrhage: case series and conceptual/practical guidelines.

Georgiou C.

Källa‎: A Comprehensive Textbook of Postpartum Hemorrhage: An Essential Clinical Reference for Effective Management. 2nd Edition. London (UK); Sapiens Publishing: 2012. p. 387-97.

Indexerad‎: ISSN 1756-2228

http://www.glowm.com/pdf/PPH_2nd_edn_Chap-48.pdf

Aortic compression in massive postpartum haemorrhage—an old but lifesaving technique.

Keogh J, Tsokos N.

Källa‎: Aust N Z J Obstet Gynaecol 1997;37(2):237-8.

Indexerad‎: PubMed 9222477

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9222477

Two-provider technique for bimanual uterine compression to control postpartum hemorrhage.

Andreatta P, Perosky J, Johnson TR.

Källa‎: J Midwifery Womens Health 2012;57(4):371-5.

Indexerad‎: PubMed 22758359

DOI‎: 10.1111/j.1542-2011.2011.00152.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22758359


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.