Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Obstetrik

Kirurgisk handläggning av postpartumblödning

The treatment of obstetric haemorrhage in women who refuse blood transfusion.

Thomas JM.

Källa‎: Br J Obstet Gynaecol 1998;105(1):127-8.

Indexerad‎: PubMed 9442181

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9442181

The combination of intrauterine balloon tamponade and the B-Lynch procedure for the treatment of severe postpartum hemorrhage.

Diemert A, Ortmeyer G, Hollwitz B, Lotz M, Somville T, Glosemeyer P, Diehl W, Hecher K.

Källa‎: Am J Obstet Gynecol 2012;206(1):65.e1-4.

Indexerad‎: PubMed 22000893

DOI‎: 10.1016/j.ajog.2011.07.041

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22000893

Uterine compression sutures, an update: review of efficacy, safety and complications of B-Lynch suture and other uterine compression techniques for postpartum haemorrhage.

Mallappa Saroja CS, Nankani A, El-Hamamy E.

Källa‎: Arch Gynecol Obstet 2010;281(4):581-8.

Indexerad‎: PubMed 19834719

DOI‎: 10.1007/s00404-009-1249-z

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19834719

Acute normovolemic hemodilution, intraoperative cell salvage and PulseCO hemodynamic monitoring in a Jehovah's Witness with placenta percreta.

Nagy CJ, Wheeler AS, Archer TL.

Källa‎: Int J Obstet Anesth 2008;17(2):159-63.

Indexerad‎: PubMed 18308549

DOI‎: 10.1016/j.ijoa.2007.07.005

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18308549

Postpartum hemorrhage.

Ramanathan G, Arulkumaran S.

Källa‎: J Obstet Gynaecol Can 2006;28(11):967-73.

Indexerad‎: PubMed 17169221

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17169221

The surgical approach to postpartum haemorrhage.

Steer PJ.

Källa‎: The Obstetrician & Gynaecologist 2009;11(4):231-8.

Indexerad‎: ISSN 1744-4667

DOI‎: 10.1576/toag.11.4.231.27525

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1576/toag.11.4.231.27525/abstract


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.