Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Obstetrik

Hysterektomi peripartum

Minimizing blood loss at cesarean-hysterectomy for placenta previa percreta.

Belfort MA, Shamshiraz AA, Fox K

Källa‎: Am J Obstet Gynecol 2017;216(1):78.e1-78.e2.

Indexerad‎: PubMed 27984036

DOI‎: 10.1016/j.ajog.2016.10.030

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27984036

Blood-conservation strategies in a blood-refusal parturient with placenta previa and placenta percreta.

Mauritz AA, Dominguez JE, Guinn NR, Gilner J, Habib AS.

Källa‎: A A Case Rep 2015 Nov. [Epub ahead of print]

Indexerad‎: PubMed 26556107

DOI‎: 10.1213/XAA.0000000000000258

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26556107

Peripartum hysterectomy.

Baskett TF.

Källa‎: A Comprehensive Textbook of Postpartum Hemorrhage: An Essential Clinical Reference for Effective Management. 2nd Edition. London (UK); Sapiens Publishing: 2012. p. 462-5.

Indexerad‎: ISSN 1756-2228

http://www.glowm.com/pdf/PPH_2nd_edn_Chap-55.pdf

Emergency postpartum hysterectomy for uncontrolled postpartum bleeding: a systematic review.

Rossi AC, Lee RH, Chmait RH.

Källa‎: Obstet Gynecol 2010;115(3):637-44.

Indexerad‎: PubMed 20177297

DOI‎: 10.1097/AOG.0b013e3181cfc007

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20177297

Lessons learned from the outcome of bloodless emergency laparotomies on Jehovah's Witness women presenting in the extremis with ruptured uterus.

Chigbu B, Onwere S, Kamanu C, Aluka C, Okoro O, Feyi-Waboso P, Onichakwe C.

Källa‎: Arch Gynecol Obstet 2009;279(4):469-72.

Indexerad‎: PubMed 18677500

DOI‎: 10.1007/s00404-008-0748-7

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18677500

Planned vs emergent cesarean hysterectomy.

Briery CM, Rose CH, Hudson WT, Lutgendorf MA, Magann EF, Chauhan SP, Morrison JC.

Källa‎: Am J Obstet Gynecol 2007;197(2):154.e1-5.

Indexerad‎: PubMed 17689631

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17689631

A 27-year review of obstetric hysterectomy.

Roopnarinesingh R, Fay L, McKenna P.

Källa‎: J Obstet Gynaecol 2003;23(3):252‑4.

Indexerad‎: PubMed 12850853

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12850853


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.