Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Obstetrik

Blodåtervinning

Red blood cell salvage during obstetric hemorrhage.

Milne ME, Yazer MH, Waters JH.

Källa‎: Obstet Gynecol 2015;125(4):919-23.

Indexerad‎: PubMed 25751212

DOI‎: 10.1097/AOG.0000000000000729

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25751212

Blood cell salvage during cesarean delivery.

Sullivan JV, Crouch ME, Stocken G, Lindow SW.

Källa‎: Int J Gynaecol Obstet 2011;115(2):161-3.

Indexerad‎: PubMed 21872856

DOI‎: 10.1016/j.ijgo.2011.06.009

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21872856

The introduction of intra-operative cell salvage in obstetric clinical practice: a review of the available evidence.

Liumbruno GM, Meschini A, Liumbruno C, Rafanelli D.

Källa‎: Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2011;159(1):19-25.

Indexerad‎: PubMed 21742428

DOI‎: 10.1016/j.ejogrb.2011.06.011

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21742428

Intraoperative cell salvaged blood as part of a blood conservation strategy in Caesarean section: is fetal red cell contamination important?

Ralph CJ, Sullivan I, Faulds J.

Källa‎: Br J Anaesth 2011;107(3)404-8.

Indexerad‎: PubMed 21676894

DOI‎: 10.1093/bja/aer168

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21676894

Contamination of salvaged maternal blood by amniotic fluid and fetal red cells during elective Caesarean section.

Sullivan I, Faulds J, Ralph C.

Källa‎: Br J Anaesth 2008;101(2):225-9.

Indexerad‎: PubMed 18515817

DOI‎: 10.1093/bja/aen135

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18515817

Cell salvage in obstetrics.

Allam J, Cox M, Yentis SM.

Källa‎: Int J Obstet Anesth 2008;17(1):37-45.

Indexerad‎: PubMed 18162201

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18162201


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.