Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Obstetrik

Antenatal bedömning, planering och sjukhusets beredskap

Blood-conservation strategies in a blood-refusal parturient with placenta previa and placenta percreta.

Mauritz AA, Dominguez JE, Guinn NR, Gilner J, Habib AS.

Källa‎: A A Case Rep 2015 Nov. [Epub ahead of print]

Indexerad‎: PubMed 26556107

DOI‎: 10.1213/XAA.0000000000000258

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26556107

Jehovah’s Witnesses and those who refuse blood transfusion.

El-Hamamy E, Newman DS.

Källa‎: A Comprehensive Textbook of Postpartum Hemorrhage: An Essential Clinical Reference for Effective Management. 2nd Edition. London (UK); Sapiens Publishing: 2012. p. 587-601.

Indexerad‎: ISSN 1756-2228

http://www.glowm.com/pdf/PPH_2nd_edn_Chap-72.pdf

Preparedness for postpartum hemorrhage: an obstetric hemorrhage equipment tray.

Baskett TF.

Källa‎: A Comprehensive Textbook of Postpartum Hemorrhage: An Essential Clinical Reference for Effective Management. 2nd Edition. London (UK); Sapiens Publishing: 2012. p. 314-7.

Indexerad‎: ISSN 1756-2228

http://www.glowm.com/pdf/PPH_2nd_edn_Chap-37.pdf

Managing the ten most common life-threatening scenarios associated with postpartum hemorrhage.

Karoshi M, Palacios-Jaraquemada JM, Keith LG.

Källa‎: A Comprehensive Textbook of Postpartum Hemorrhage: An Essential Clinical Reference for Effective Management. 2nd Edition. London (UK); Sapiens Publishing: 2012. p. 3-18.

Indexerad‎: ISSN 1756-2228

http://www.glowm.com/pdf/PPH_2nd_edn_Chap-01.pdf

Prenatal identification of invasive placentation using ultrasound: systematic review and meta-analysis.

D'Antonio F, Iacovella C, Bhide A.

Källa‎: Ultrasound Obstet Gynecol 2013;42(5):509-17.

Indexerad‎: PubMed 23943408

DOI‎: 10.1002/uog.13194

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23943408

Surgical intervention in the management of postpartum hemorrhage.

Shah M, Wright JD.

Källa‎: Semin Perinatol 2009;33(2):109-15.

Indexerad‎: PubMed 19324240

DOI‎: 10.1053/j.semperi.2008.12.006

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19324240

Optimizing outcomes through protocols, multidisciplinary drills, and simulation.

Fuchs KM, Miller RS, Berkowitz RL.

Källa‎: Semin Perinatol 2009;33(2):104-8.

Indexerad‎: PubMed 19324239

DOI‎: 10.1053/j.semperi.2008.12.002

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19324239


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.