Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Obstetrik

Anemi – handläggning postpartum

Efficacy of intravenous iron for treating postpartum anemia in low-resource African countries: a pilot study in Malawi.

Armand-Ugón R, Cheong T, Matapandewu G, Rojo-Sanchís A, Bisbe E, Muñoz M; Anaemia Working Group España.

Källa‎: J Womens Health (Larchmt) 2011;20(1):123-7.

Indexerad‎: PubMed 21091191

DOI‎: 10.1089/jwh.2010.2192

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21091191

Massive obstetric hemorrhage in a Jehovah's Witness: intraoperative strategies and high-dose erythropoietin use.

Belfort M, Kofford S, Varner M.

Källa‎: Am J Perinatol 2011;28(3):207-10.

Indexerad‎: PubMed 20827658

DOI‎: 10.1055/s-0030-1266158

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20827658

The use of iron sucrose complex for anemia in pregnancy and the postpartum period.

Breymann C.

Källa‎: Semin Hematol 2006;43(Suppl 6):S28-S31.

Indexerad‎: ISSN 0037-1963

http://www.worldcat.org/oclc/1605802

[Acute postpartum anaemia. Clinical practice and interest of intravenous iron]. [Article in French]

Broche DE, Gay C, Armand-Branger S, Grangeasse L, Terzibachian JJ.

Källa‎: Gynecol Obstet Fertil 2004;32(7-8):613-9.

Indexerad‎: PubMed 15450260

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15450260

Iron sucrose with and without recombinant erythropoietin for the treatment of severe postpartum anemia: a prospective, randomized, open-label study.

Krafft A, Breymann C.

Källa‎: J Obstet Gynaecol Res 2011;37(2):119-24.

Indexerad‎: PubMed 21159035

DOI‎: 10.1111/j.1447-0756.2010.01328.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21159035

Erythropoietin and intravenous iron therapy in postpartum anaemia.

Wågström E, Åkesson A, Van Rooijen M, Larson B, Bremme K.

Källa‎: Acta Obstet Gynecol Scand 2007;86(8):957-62.

Indexerad‎: PubMed 17653881

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17653881

A 12-week randomised study comparing intravenous iron sucrose versus oral ferrous sulphate for treatment of postpartum anemia.

Westad S, Backe B, Salvesen KA, Nakling J, Økland I, Borthen I, Rognerud Jensen OH, Kolås T, Løkvik B, Smedvig E.

Källa‎: Acta Obstet Gynecol Scand 2008;87(9):916-23.

Indexerad‎: PubMed 18720044

DOI‎: 10.1080/00016340802317802

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18720044


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.