Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Obstetrik

Aktiv handläggning av förlossningens efterbördsskede

Active versus expectant management for women in the third stage of labour.

Begley CM, Gyte GM, Devane D, McGuire W, Weeks A.

Källa‎: Cochrane Database Syst Rev 2011;(11):CD007412.

Indexerad‎: PubMed 22071837

DOI‎: 10.1002/14651858.CD007412.pub3

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22071837

Active management of the third stage of labour: prevention and treatment of postpartum hemorrhage.

Leduc D; Clinical Practice Obstetrics Committee; Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada.

Källa‎: J Obstet Gynaecol Can 2009;31(10):980-93.

Indexerad‎: PubMed 19941729

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19941729


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.