Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Intensivvård/Kritiskt sjuka

Begränsad blodprovstagning för att undvika iatrogen anemi

A simple "blood-saving bundle" reduces diagnostic blood loss and the transfusion rate in mechanically ventilated patients.

Riessen R, Behmenburg M, Blumenstock G, Guenon D, Enkel S, Schafer R, Haap M.

Källa‎: PLoS One 2015;10(9):e0138879.

Indexerad‎: PubMed 26421920

DOI‎: 10.1371/journal.pone.0138879

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26421920

Prehospital intravenous fluid administration is associated with higher mortality in trauma patients: a National Trauma Data Bank analysis.

Haut ER, Kalish BT, Cotton BA, Efron DT, Haider AH, Stevens KA, Kieninger AN, Cornwell EE 3rd, Chang DC.

Källa‎: Ann Surg 2011;253(2):371-7.

Indexerad‎: PubMed 21178760

DOI‎: 10.1097/SLA.0b013e318207c24f

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21178760

Reduction of blood loss from laboratory testing in hospitalized adult patients using small-volume (pediatric) tubes.

Sanchez-Giron F, Alvarez-Mora F.

Källa‎: Arch Pathol Lab Med 2008;132(12):1916-9.

Indexerad‎: PubMed 19061290

DOI‎: 10.1043/1543-2165-132.12.1916

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19061290

Drug-induced anemia and other red cell disorders: a guide in the age of polypharmacy.

Shander A, Javidroozi M, Ashton ME.

Källa‎: Curr Clin Pharmacol 2011;6(4):295-303.

Indexerad‎: PubMed 22082327

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22082327

The increasing burden of phlebotomy in the development of anaemia and need for blood transfusion amongst trauma patients.

Branco BC, Inaba K, Doughty R, Brooks J, Barmparas G, Shulman I, Nelson J, Demetriades D.

Källa‎: Injury 2012;43(1):78-83.

Indexerad‎: PubMed 21196005

DOI‎: 10.1016/j.injury.2010.12.003

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21196005

The use of a blood conservation device to reduce red blood cell transfusion requirements: a before and after study.

Mukhopadhyay A, Yip HS, Prabhuswamy D, Chan YH, Phua J, Lim TK, Leong P.

Källa‎: Crit Care 2010;14(1):R7.

Indexerad‎: PubMed 20105285

DOI‎: 10.1186/cc8859

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20105285

Blood conservation strategies to reduce the need for red blood cell transfusion in critically ill patients.

Tinmouth AT, McIntyre LA, Fowler RA.

Källa‎: CMAJ 2008;178(1):49-57.

Indexerad‎: PubMed 18166731

DOI‎: 10.1503/cmaj.071298

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18166731

Highly conservative phlebotomy in adult intensive care--a prospective randomized controlled trial.

Harber CR, Sosnowski KJ, Hegde RM.

Källa‎: Anaesth Intensive Care 2006;34(4):434-7.

Indexerad‎: PubMed 16913337

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16913337


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.