Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Intensivvård/Kritiskt sjuka

Hemostas – handläggning och optimering

Alternatives to allogeneic platelet transfusion.

Desborough MJ, Smethurst PA, Estcourt LJ, Stanworth SJ

Källa‎: Br J Haematol 2016;175(3):381-92.

Indexerad‎: PubMed 27650431

DOI‎: 10.1111/bjh.14338

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27650431

The importance of early treatment with tranexamic acid in bleeding trauma patients: an exploratory analysis of the CRASH-2 randomised controlled trial.

Roberts I, Shakur H, Afolabi A, Brohi K, Coats T, Dewan Y, Gando S, Guyatt G, Hunt BJ, Morales C, Perel P, Prieto-Merino D, Woolley T; CRASH-2 collaborators.

Källa‎: Lancet 2011;377(9771):1096-1101.

Indexerad‎: PubMed 21439633

DOI‎: 10.1016/S0140-6736(11)60278-X

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21439633

Tranexamic acid: less bleeding and less thrombosis?

Godier A, Roberts I, Hunt BJ.

Källa‎: Crit Care 2012;16(3):135.

Indexerad‎: PubMed 22748073

DOI‎: 10.1186/cc11374

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22748073

Selective angiographic embolization of blunt splenic traumatic injuries in adults decreases failure rate of nonoperative management.

Bhullar IS, Frykberg ER, Siragusa D, Chesire D, Paul J, Tepas JJ 3rd, Kerwin AJ.

Källa‎: J Trauma Acute Care Surg 2012;72(5):1127-34.

Indexerad‎: PubMed 22673236

DOI‎: 10.1097/TA.0b013e3182569849

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22673236

Salvage use of activated recombinant factor VII in the management of refractory bleeding following cardiac surgery.

Barua A, Rao VP, Ramesh B, Barua B, El-Shafei H.

Källa‎: J Blood Med 2011;2:131-4.

Indexerad‎: PubMed 22287872

DOI‎: 10.2147/JBM.S21609

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22287872

Strategies to reduce the use of blood products: a European perspective.

Theusinger OM, Felix C, Spahn DR.

Källa‎: Curr Opin Anaesthesiol 2012;25(1):59-65.

Indexerad‎: PubMed 22113184

DOI‎: 10.1097/ACO.0b013e32834dec98

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22113184

Recombinant factor VIIa in trauma patients with the 'triad of death.'

Mitra B, Cameron PA, Parr MJ, Phillips L.

Källa‎: Injury 2012;43(9):1409-14.

Indexerad‎: PubMed 21345431

DOI‎: 10.1016/j.injury.2011.01.033

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21345431

Antifibrinolytic drugs for acute traumatic injury.

Roberts I, Shakur H, Ker K, Coats T; CRASH‐2 Trial collaborators.

Källa‎: Cochrane Database Syst Rev 2011;(1):CD004896.

Indexerad‎: PubMed 21249666

DOI‎: 10.1002/14651858.CD004896.pub3

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21249666

The treatment of bleeding is to stop the bleeding! Treatment of trauma-related hemorrhage.

Boffard KD, Choong PI, Kluger Y, Riou B, Rizoli SB, Rossaint R, Warren B; NovoSeven Trauma Study Group.

Källa‎: Transfusion 2009;49 Suppl 5:240S-7S.

Indexerad‎: PubMed 19954486

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2008.01987.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19954486

Transfusion in trauma: why and how should we change our current practice?

Theusinger OM, Spahn DR, Ganter MT.

Källa‎: Curr Opin Anaesthesiol 2009;22(2):305-12.

Indexerad‎: PubMed 19390257

DOI‎: 10.1097/ACO.0b013e3283212c7c

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19390257

Low-dose recombinant factor VIIa for trauma patients with coagulopathy.

Stein DM, Dutton RP, Hess JR, Scalea TM.

Källa‎: Injury 2008;39(9):1054-61.

Indexerad‎: PubMed 18656871

DOI‎: 10.1016/j.injury.2008.03.032

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18656871

Use of recombinant activated factor VII in patients without hemophilia: a meta-analysis of randomized control trials.

Hsia CC, Chin-Yee IH, McAlister VC.

Källa‎: Ann Surg 2008;248(1):61-8.

Indexerad‎: PubMed 18580208

DOI‎: 10.1097/SLA.0b013e318176c4ec

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18580208

Treatment of excessive bleeding in Jehovah's Witness patients after cardiac surgery with recombinant factor VIIa (Novoseven®).

Tanaka KA, Waly AA, Cooper WA, Levy JH.

Källa‎: Anesthesiology 2003;98(6):1513-5.

Indexerad‎: PubMed 12766668

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12766668


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.