Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Hematologi/Onkologi

Begränsad blodprovstagning för att undvika iatrogen anemi

Potential clinical impact of taking multiple blood samples for research studies in paediatric oncology: how much do we really know?

Cole M, Boddy AV, Kearns P, Teh KH, Price L, Parry A, Pearson AD, Veal GJ; UKCCSG Pharmacology group.

Källa‎: Pediatr Blood Cancer 2006;46(7):723-7.

Indexerad‎: PubMed 16007598

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16007598

Phlebotomy—a minimalist approach.

Dale JC, Pruett SK.

Källa‎: Mayo Clin Proc 1993;68(3):249-55.

Indexerad‎: PubMed 8474266

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8474266

Diagnostic blood loss from phlebotomy and hospital-acquired anemia during acute myocardial infarction.

Salisbury AC, Reid KJ, Alexander KP, Masoudi FA, Lai SM, Chan PS, Bach RG, Wang TY, Spertus JA, Kosiborod M.

Källa‎: Arch Intern Med 2011;171(18):1646-53.

Indexerad‎: PubMed 21824940

DOI‎: 10.1001/archinternmed.2011.361

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21824940

Reduction of blood loss from laboratory testing in hospitalized adult patients using small-volume (pediatric) tubes.

Sanchez-Giron F, Alvarez-Mora F.

Källa‎: Arch Pathol Lab Med 2008;132(12):1916-9.

Indexerad‎: PubMed 19061290

DOI‎: 10.1043/1543-2165-132.12.1916

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19061290


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.