Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Hematologi/Onkologi

Reversering av antikoagulantia

Four-factor prothrombin complex concentrate versus plasma for rapid vitamin K antagonist reversal in patients needing urgent surgical or invasive interventions: a phase 3b, open-label, non-inferiority, randomised trial.

Goldstein JN, Refaai MA, Milling TJ Jr, Lewis B, Goldberg-Alberts R, Hug BA, Sarode R.

Källa‎: Lancet 2015;385(9982):2077-87.

Indexerad‎: PubMed 25728933

DOI‎: 10.1016/S0140-6736(14)61685-8

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25728933

Reversal of antithrombotic agents.

Bauer KA.

Källa‎: Am J Hematol 2012;87 Suppl 1:S119-26.

Indexerad‎: PubMed 22460529

DOI‎: 10.1002/ajh.23165

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22460529

Reversal of clopidogrel-induced bleeding with rFVIIa in healthy subjects: a randomized, placebo-controlled, double-blind, exploratory study.

Skolnick BE, Shenouda M, Khutoryansky NM, Pusateri AE, Gabriel D, Carr ME.

Källa‎: Anesth Analg 2011;113(4):703-10.

Indexerad‎: PubMed 21890888

DOI‎: 10.1213/ANE.0b013e318228c690

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21890888

Bleeding risk and reversal strategies for old and new anticoagulants and antiplatelet agents.

Levi M, Eerenberg E, Kamphuisen PW.

Källa‎: J Thromb Haemost 2011;9(9):1705-12.

Indexerad‎: PubMed 21729240

DOI‎: 10.1111/j.1538-7836.2011.04432.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21729240

How I treat warfarin-associated coagulopathy in patients with intracerebral hemorrhage.

Goodnough LT, Shander A.

Källa‎: Blood 2011;117(23):6091-9.

Indexerad‎: PubMed 21411756

DOI‎: 10.1182/blood-2010-11-316075

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21411756

Emergency reversal of warfarin anticoagulation.

Lin Y, Callum J.

Källa‎: CMAJ 2010;182(18):2004.

Indexerad‎: PubMed 21078740

DOI‎: 10.1503/cmaj.100983

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21078740

Reversal of vitamin K antagonists prior to urgent surgery.

Grobler C, Callum J, McCluskey SA.

Källa‎: Can J Anaesth 2010;57(5):458-67.

Indexerad‎: PubMed 20077167

DOI‎: 10.1007/s12630-009-9250-3

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20077167

Prothrombin complex concentrate (Beriplex P/N) for emergency anticoagulation reversal: a prospective multinational clinical trial.

Pabinger I, Brenner B, Kalina U, Knaub S, Nagy A, Ostermann H; Beriplex P/N Anticoagulation Reversal Study Group.

Källa‎: J Thromb Haemost 2008;6(4):622-31.

Indexerad‎: PubMed 18208533

DOI‎: 10.1111/j.1538-7836.2008.02904.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18208533


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.