Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Gastrointestinal kirurgi

Transplantation

Preoperative methods to improve erythropoiesis.

Bacuzzi A, Dionigi G, Piffaretti G, Tozzi M, Del Romano M, Guzzetti L, Paracchini F, Villa F, Cuffari S.

Källa‎: Transplant Proc 2011;43(1):324-6.

Indexerad‎: PubMed 21335214

DOI‎: 10.1016/j.transproceed.2010.09.097

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21335214

Live donor liver transplantation without blood products: strategies developed for Jehovah's Witnesses offer broad application.

Jabbour N, Gagandeep S, Mateo R, Sher L, Strum E, Donovan J, Kahn J, Peyre CG, Henderson R, Fong TL, Selby R, Genyk Y.

Källa‎: Ann Surg 2004;240(2):350-7.

Indexerad‎: PubMed 15273561

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15273561

Simultaneous pancreas-kidney transplantation in Jehovah's Witness patients.

Figueiro J, Vaidya A, Ciancio G, Olson L, Miller J, Burke GW.

Källa‎: Clin Transplant 2003;17(2):140-3.

Indexerad‎: PubMed 12709081

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12709081


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.