Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Gastrointestinal kirurgi

Kirurgisk teknik för blodbesparing

Emergency subtotal colectomy in a Jehovah's Witness with massive lower gastrointestinal bleeding: challenges encountered and lessons learned.

Raman SR, Parithivel VS, Cosgrove JM.

Källa‎: Am J Crit Care 2011;20(2):179, 176-8.

Indexerad‎: PubMed 21362723

DOI‎: 10.4037/ajcc2011498

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21362723

Bloodless donor hepatectomy in living donor liver transplantation: counterclockwise liver rotation and early hanging maneuver.

Sadamori H, Yagi T, Shinoura S, Umeda Y, Yoshida R, Satoh D, Nobuoka D, Utsumi M, Yoshida K, Fujiwara T.

Källa‎: J Gastrointest Surg 2013;17(1):203-6.

Indexerad‎: PubMed 22573114

DOI‎: 10.1007/s11605-012-1907-5

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22573114

Liver resection using bipolar InLine multichannel radiofrequency device: impact on intra- and peri-operative outcomes.

Daylami R, Kargozaran H, Khatri VP.

Källa‎: Eur J Surg Oncol 2012;38(6):531-6.

Indexerad‎: PubMed 22459903

DOI‎: 10.1016/j.ejso.2012.02.181

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22459903

Use of bipolar radiofrequency in parenchymal transection of the liver, pancreas and kidney.

Pai M, Spalding D, Jiao L, Habib N.

Källa‎: Dig Surg 2012;29(1):43-7.

Indexerad‎: PubMed 22441619

DOI‎: 10.1159/000335732

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22441619

Vascular occlusion or not during liver resection: the continuing story.

Hoekstra LT, van Trigt JD, Reiniers MJ, Busch OR, Gouma DJ, van Gulik TM.

Källa‎: Dig Surg 2012;29(1):35-42.

Indexerad‎: PubMed 22441618

DOI‎: 10.1159/000335724

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22441618

Robotic right hepatectomy for giant hemangioma in a Jehovah's Witness.

Giulianotti PC, Addeo P, Bianco FM.

Källa‎: J Hepatobiliary Pancreat Sci 2011;18(1):112-8.

Indexerad‎: PubMed 20596878

DOI‎: 10.1007/s00534-010-0297-x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20596878

Clamping techniques and protecting strategies in liver surgery.

Lesurtel M, Lehmann K, de Rougemont O, Clavien PA.

Källa‎: HPB (Oxford) 2009;11(4):290-5.

Indexerad‎: PubMed 19718355

DOI‎: 10.1111/j.1477-2574.2009.00066.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19718355

The introduction of a simple maneuver to reduce the risk of postoperative bleeding after major hepatectomies.

Vassiliou I, Arkadopoulos N, Stafyla V, Theodoraki K, Yiallourou A, Theodosopoulos T, Kotis G, Fragoulidis G, Kotsis T, Smyrniotis V.

Källa‎: J Hepatobiliary Pancreat Surg 2009;16(4):552-6.

Indexerad‎: PubMed 19381431

DOI‎: 10.1007/s00534-009-0100-z

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19381431

Bloodless liver resection using radiofrequency energy.

Ayav A, Jiao LR, Habib NA.

Källa‎: Dig Surg 2007;24(4):314-7.

Indexerad‎: PubMed 17657158

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17657158

Vascular occlusion techniques during liver resection.

van Gulik TM, de Graaf W, Dinant S, Busch OR, Gouma DJ.

Källa‎: Dig Surg 2007;24(4):274-81.

Indexerad‎: PubMed 17657152

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17657152

Right trisectionectomy of the liver for intrahepatic cholangiocarcinoma with bile duct invasion in a Jehovah's Witness.

Nishida S, Madariaga JR, Santiago S, Quintini C, Palaios E, Gyamfi A, Rico R, Hamamura K, Haider H, Moon JI, Levi DM, Casillas VJ, Bejarano PA, Tzakis AG.

Källa‎: J Hepatobiliary Pancreat Surg 2007;14(3):312-7.

Indexerad‎: PubMed 17520209

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17520209

Concomitant intraoperative splenic artery embolization and laparoscopic splenectomy versus laparoscopic splenectomy: comparison of treatment outcome.

Naoum JJ, Silberfein EJ, Zhou W, Sweeney JF, Albo D, Brunicardi FC, Kougias P, El Sayed HF, Lin PH.

Källa‎: Am J Surg 2007;193(6):713-8.

Indexerad‎: PubMed 17512282

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17512282

Complex liver resection for a large intrahepatic cholangiocarcinoma in a Jehovah's Witness: a strategy to avoid transfusion.

Barakat O, Cooper JR Jr, Riggs SA, Hoef JW, Ozaki CF, Wood RP.

Källa‎: J Surg Oncol 2007;96(3):249-53.

Indexerad‎: PubMed 17443725

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17443725

Major liver resection without clamping: a prospective reappraisal in the era of modern surgical tools.

Scatton O, Massault PP, Dousset B, Houssin D, Bernard D, Terris B, Soubrane O.

Källa‎: J Am Coll Surg 2004;199(5):702-8.

Indexerad‎: PubMed 15501109

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15501109


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.