Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Gastrointestinal kirurgi

Olika tekniker kombineras/Interdisciplinärt samarbete/Ett individbaserat förhållningssätt

Emergency subtotal colectomy in a Jehovah's Witness with massive lower gastrointestinal bleeding: challenges encountered and lessons learned.

Raman SR, Parithivel VS, Cosgrove JM.

Källa‎: Am J Crit Care 2011;20(2):179, 176-8.

Indexerad‎: PubMed 21362723

DOI‎: 10.4037/ajcc2011498

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21362723

Pancreas and liver resection in Jehovah's Witness patients: feasible and safe.

Konstantinidis IT, Allen PJ, D'Angelica MI, Dematteo RP, Fischer ME, Grant F, Fong Y, Kingham TP, Jarnagin WR.

Källa‎: J Am Coll Surg 2013;217(6):1101-7.

Indexerad‎: PubMed 23880361

DOI‎: 10.1016/j.jamcollsurg.2013.05.020

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23880361

Robotic right hepatectomy for giant hemangioma in a Jehovah's Witness.

Giulianotti PC, Addeo P, Bianco FM.

Källa‎: J Hepatobiliary Pancreat Sci 2011;18(1):112-8.

Indexerad‎: PubMed 20596878

DOI‎: 10.1007/s00534-010-0297-x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20596878

Right trisectionectomy of the liver for intrahepatic cholangiocarcinoma with bile duct invasion in a Jehovah's Witness.

Nishida S, Madariaga JR, Santiago S, Quintini C, Palaios E, Gyamfi A, Rico R, Hamamura K, Haider H, Moon JI, Levi DM, Casillas VJ, Bejarano PA, Tzakis AG.

Källa‎: J Hepatobiliary Pancreat Surg 2007;14(3):312-7.

Indexerad‎: PubMed 17520209

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17520209

Complex liver resection for a large intrahepatic cholangiocarcinoma in a Jehovah's Witness: a strategy to avoid transfusion.

Barakat O, Cooper JR Jr, Riggs SA, Hoef JW, Ozaki CF, Wood RP.

Källa‎: J Surg Oncol 2007;96(3):249-53.

Indexerad‎: PubMed 17443725

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17443725

Live donor liver transplantation without blood products: strategies developed for Jehovah's Witnesses offer broad application.

Jabbour N, Gagandeep S, Mateo R, Sher L, Strum E, Donovan J, Kahn J, Peyre CG, Henderson R, Fong TL, Selby R, Genyk Y.

Källa‎: Ann Surg 2004;240(2):350-7.

Indexerad‎: PubMed 15273561

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15273561

Live donor liver transplantation: staging hepatectomy in a Jehovah's Witness recipient.

Jabbour N, Gagandeep S, Mateo R, Sher L, Henderson R, Selby R, Genyk Y.

Källa‎: J Hepatobiliary Pancreat Surg 2004;11(3):211-214.

Indexerad‎: PubMed 15235897

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15235897

Pancreaticoduodenectomy without homologous blood transfusion in an anemic Jehovah's Witness.

Atabek U, Spence RK, Pello M, Alexander J, Camishion R.

Källa‎: Arch Surg 1992;127(3):349-51.

Indexerad‎: PubMed 1347993

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1347993


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.