Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Gastrointestinal kirurgi

Hemostas – handläggning och optimering

Pharmacological interventions to decrease blood loss and blood transfusion requirements for liver resection.

Gurusamy KS, Li J, Sharma D, Davidson BR.

Källa‎: Cochrane Database Syst Rev 2009;(4):CD008085.

Indexerad‎: PubMed 19821442

DOI‎: 10.1002/14651858.CD008085

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19821442

Use of topical hemostatic agents during liver resection.

Berrevoet F, de Hemptinne B.

Källa‎: Dig Surg 2007;24(4):288-93.

Indexerad‎: PubMed 17657154

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17657154


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.