Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Alternativ till blodtransfusioner – kostnadseffektivitet

Urologi

The ONTraC Ontario program in blood conservation.

Freedman J.

Källa‎: Transfus Apher Sci 2014;50(1):32-6.

Indexerad‎: PubMed 24388485

DOI‎: 10.1016/j.transci.2013.12.010

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24388485

Blood loss associated with radical cystectomy: a prospective, randomized study comparing Impact LigaSure vs. stapling device.

Thompson IM 3rd, Kappa SF, Morgan TM, Barocas DA, Bischoff CJ, Keegan KA, Stratton KL, Clark PE, Resnick MJ, Smith JA Jr, Cookson MS, Chang SS.

Källa‎: Urol Oncol 2014;32(1):45.e11-5.

Indexerad‎: PubMed 24054870

DOI‎: 10.1016/j.urolonc.2013.06.006

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24054870

Intraoperative red blood cell salvage and autologous transfusion during open radical retropubic prostatectomy: a cost-benefit analysis.

Ubee S, Kumar M, Athmanathan N, Singh G, Vesey S.

Källa‎: Ann R Coll Surg Engl 2011;93(2):157-61.

Indexerad‎: PubMed 22041147

DOI‎: 10.1308/003588411X561044

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22041147

Cost benefits of intraoperative cell salvage in radical cystectomy.

Ubee SS, Manikandan R, Gudimetla AR, Singh G.

Källa‎: Indian J Urol 2010;26(2):196-9.

Indexerad‎: PubMed 20877596

DOI‎: 10.4103/0970-1591.65386

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20877596

Presurgical hyper-volaemic haemodilution for saving blood transfusion?

Gille J, Winter V, Sablotzki A, Wiedemann B, Richter A, Serfas R.

Källa‎: Eur J Anaesthesiol 2008;25(2):172-3.

Indexerad‎: PubMed 18251041

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18251041


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.