Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Alternativ till blodtransfusioner – kostnadseffektivitet

Trauma

Clinical efficacy and cost effectiveness of intraoperative cell salvage in pelvic trauma surgery.

Odak S, Raza A, Shah N, Clayson A.

Källa‎: Ann R Coll Surg Engl 2013;95(5):357-60.

Indexerad‎: PubMed 23838500

DOI‎: 10.1308/003588413X13629960045715

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23838500

The CRASH-2 trial: a randomised controlled trial and economic evaluation of the effects of tranexamic acid on death, vascular occlusive events and transfusion requirement in bleeding trauma patients.

Roberts I, Shakur H, Coats T, Hunt B, Balogun E, Barnetson L, Cook L, Kawahara T, Perel P, Prieto-Merino D, Ramos M, Cairns J, Guerriero C.

Källa‎: Health Technol Assess 2013;17(10):1-79.

Indexerad‎: PubMed 23477634

DOI‎: 10.3310/hta17100

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23477634

The use of blood cell salvage in acetabular fracture internal fixation surgery.

Bigsby E, Acharya MR, Ward AJ, Chesser TJ.

Källa‎: J Orthop Trauma 2013;27(10):e230-3.

Indexerad‎: PubMed 23360908

DOI‎: 10.1097/BOT.0b013e3182877684

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23360908

Reversal of coagulopathy in critically ill patients with traumatic brain injury: recombinant factor VIIa is more cost-effective than plasma.

Stein DM, Dutton RP, Kramer ME, Scalea TM.

Källa‎: J Trauma 2009;66(1):63-72.

Indexerad‎: PubMed 19131807

DOI‎: 10.1097/TA.0b013e318191bc8a

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19131807

Intraoperative blood salvage in penetrating abdominal trauma: a randomised, controlled trial.

Bowley DM, Barker P, Boffard KD.

Källa‎: World J Surg 2006;30(6):1074-80.

Indexerad‎: PubMed 16736339

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16736339


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.