Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Alternativ till blodtransfusioner – kostnadseffektivitet

Ortopedi

Economic impact of tranexamic acid in healthy patients undergoing primary total hip and knee arthroplasty.

Gillette BP, Maradit Kremers H, Duncan CM, Smith HM, Trousdale RT, Pagnano MW, Sierra RJ.

Källa‎: J Arthroplasty 2013;28(8 Suppl):137-9.

Indexerad‎: PubMed 23886409

DOI‎: 10.1016/j.arth.2013.04.054

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23886409

Incidence and costs of bleeding-related complications in French hospitals following surgery for various diagnoses.

Ye X, Lafuma A, Torreton E, Arnaud A.

Källa‎: BMC Health Serv Res 2013;13(1):186.

Indexerad‎: PubMed 23692862

DOI‎: 10.1186/1472-6963-13-186

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23692862

Clinical and cost effectiveness-related aspects of retransfusion in total hip and knee arthroplasty.

Dobosz B, Dutka J, Dutka L, Maleta P.

Källa‎: Ortop Traumatol Rehabil 2012;14(5):421-8.

Indexerad‎: PubMed 23208933

DOI‎: 10.5604/15093492.1016367

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23208933

The cost of post-operative shed blood salvage after total knee arthroplasty: an analysis of 1,093 consecutive procedures.

Muñoz M, Ariza D, Campos A, Martín-Montañez E, Pavía J.

Källa‎: Blood Transfus 2013;11(2):260-71.

Indexerad‎: PubMed 23149145

DOI‎: 10.2450/2012.0139-12

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23149145

Hemostatic techniques reduce hospital stay following multilevel posterior cervical spine surgery.

Cho SK, Yi JS, Park MS, Hu G, Zebala LP, Pahys JM, Kang MM, Lee DH, Riew KD.

Källa‎: J Bone Joint Surg Am 2012;94(21):1952-8.

Indexerad‎: PubMed 23138237

DOI‎: 10.2106/JBJS.K.00632

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23138237

Tranexamic acid reduces blood loss and financial cost in primary total hip and knee replacement surgery.

Irisson E, Hémon Y, Pauly V, Parratte S, Argenson JN, Kerbaul F.

Källa‎: Orthop Traumatol Surg Res 2012;98(5):477-83.

Indexerad‎: PubMed 22854336

DOI‎: 10.1016/j.otsr.2012.05.002

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22854336

Use of tranexamic acid is a cost effective method in preventing blood loss during and after total knee replacement.

Sepah YJ, Umer M, Ahmad T, Nasim F, Chaudhry MU, Umar M.

Källa‎: J Orthop Surg Res 2011;6:22.

Indexerad‎: PubMed 21600028

DOI‎: 10.1186/1749-799X-6-22

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21600028

Blood loss control with two doses of tranexamic acid in a multimodal protocol for total knee arthroplasty.

Ortega-Andreu M, Pérez-Chrzanowska H, Figueredo R, Gómez-Barrena E.

Källa‎: Open Orthop J 2011;5:44-8.

Indexerad‎: PubMed 21552468

DOI‎: 10.2174/1874325001105010044

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21552468

Effects of intravenous iron combined with low-dose recombinant human erythropoietin on transfusion requirements in iron-deficient patients undergoing bilateral total knee replacement arthroplasty.

Na HS, Shin SY, Hwang JY, Jeon YT, Kim CS, Do SH.

Källa‎: Transfusion 2011;51(1):118-24.

Indexerad‎: PubMed 20624257

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2010.02783.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20624257

One intraoperative dose of tranexamic acid for patients having primary hip or knee arthroplasty.

Ralley FE, Berta D, Binns V, Howard J, Naudie DD.

Källa‎: Clin Orthop Relat Res 2010;468(7):1905-11.

Indexerad‎: PubMed 20063079

DOI‎: 10.1007/s11999-009-1217-8

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20063079

Effect of epsilon aminocaproic acid on red-cell transfusion requirements in major spinal surgery.

Berenholtz SM, Pham JC, Garrett-Mayer E, Atchison CW, Kostuik JP, Cohen DB, Nundy S, Dorman T, Ness PM, Klag MJ, Pronovost PJ, Kebaish KM.

Källa‎: Spine (Phila Pa 1976) 2009;34(19):2096-03.

Indexerad‎: PubMed 19730217

DOI‎: 10.1097/BRS.0b013e3181b1fab2

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19730217

Efficacy and cost-effectiveness of cell saving blood autotransfusion in adult lumbar fusion.

Savvidou C, Chatziioannou SN, Pilichou A, Pneumaticos SG.

Källa‎: Transfus Med 2009;19(4):202-6.

Indexerad‎: PubMed 19706137

DOI‎: 10.1111/j.1365-3148.2009.00929.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19706137

Transfusion strategy for primary knee and hip arthroplasty: impact of an algorithm to lower transfusion rates and hospital costs.

Martinez V, Monsaingeon-Lion A, Cherif K, Judet T, Chauvin M, Fletcher D.

Källa‎: Br J Anaesth 2007;99(6):794-800.

Indexerad‎: PubMed 17928302

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17928302

The effectiveness of reinfusion after total knee replacement. A prospective randomized controlled study.

Zacharopoulos A, Apostolopoulos A, Kyriakidis A.

Källa‎: Int Orthop 2007;31(3):303-8.

Indexerad‎: PubMed 16810542

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16810542

A safe, simple and cost-effective protocol for blood transfusion in primary total knee replacement.

Mehra A, Murray J, DeAlwis C.

Källa‎: Ann R Coll Surg Engl 2004;86(4):260-2.

Indexerad‎: PubMed 15239867

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15239867


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.