Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Alternativ till blodtransfusioner – kostnadseffektivitet

Blodåtervinning

Intra-operative cell salvage in South Africa: feasible, beneficial and economical.

Solomon L, von Rahden RP, Allorto NL.

Källa‎: S Afr Med J 2013;103(10):754-7.

Indexerad‎: PubMed 24079629

DOI‎: 10.7196/samj.7355

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24079629

Clinical efficacy and cost effectiveness of intraoperative cell salvage in pelvic trauma surgery.

Odak S, Raza A, Shah N, Clayson A.

Källa‎: Ann R Coll Surg Engl 2013;95(5):357-60.

Indexerad‎: PubMed 23838500

DOI‎: 10.1308/003588413X13629960045715

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23838500

The use of blood cell salvage in acetabular fracture internal fixation surgery.

Bigsby E, Acharya MR, Ward AJ, Chesser TJ.

Källa‎: J Orthop Trauma 2013;27(10):e230-3.

Indexerad‎: PubMed 23360908

DOI‎: 10.1097/BOT.0b013e3182877684

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23360908

The economic benefits of cell salvage in obstetric haemorrhage.

Brearton C, Bhalla A, Mallaiah S, Barclay P.

Källa‎: Int J Obstet Anesth 2012;21(4):329-33.

Indexerad‎: PubMed 22858041

DOI‎: 10.1016/j.ijoa.2012.05.003

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22858041

Intraoperative red blood cell salvage and autologous transfusion during open radical retropubic prostatectomy: a cost-benefit analysis.

Ubee S, Kumar M, Athmanathan N, Singh G, Vesey S.

Källa‎: Ann R Coll Surg Engl 2011;93(2):157-61.

Indexerad‎: PubMed 22041147

DOI‎: 10.1308/003588411X561044

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22041147

Cost benefits of intraoperative cell salvage in radical cystectomy.

Ubee SS, Manikandan R, Gudimetla AR, Singh G.

Källa‎: Indian J Urol 2010;26(2):196-9.

Indexerad‎: PubMed 20877596

DOI‎: 10.4103/0970-1591.65386

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20877596

Intraoperative cell salvage versus allogeneic transfusion during abdominal aortic surgery: clinical and financial outcomes.

Marković M, Davidović L, Savić N, Sindjelić R, Ille T, Dragas M.

Källa‎: Vascular 2009;17(2):83-92.

Indexerad‎: PubMed 19426638

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19426638

An economic analysis of costs associated with development of a cell salvage program.

Waters JR, Meier HH, Waters JH.

Källa‎: Anesth Analg 2007;104(4):869-75.

Indexerad‎: PubMed 17377098

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17377098

Cost-effectiveness of cell salvage and alternative methods of minimising perioperative allogeneic blood transfusion: a systematic review and economic model.

Davies L, Brown TJ, Haynes S, Payne K, Elliott RA, McCollum C.

Källa‎: Health Technol Assess 2006;10(44):1-228.

Indexerad‎: PubMed 17049141

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17049141

A prospective study investigating the cost effectiveness of intraoperative blood salvage during liver transplantation.

Phillips SD, Maguire D, Deshpande R, Muiesan P, Bowles MJ, Rela M, Heaton ND.

Källa‎: Transplantation 2006;81(4):536-40.

Indexerad‎: PubMed 16495800

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16495800


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.