Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Thorax/hjärt- och kärlkirurgi

Anemi – preoperativ handläggning

Cardiovascular surgery in Jehovah's Witness patients: the role of preoperative optimization.

Tanaka A, Ota T, Uriel N, Asfaw Z, Onsager D, Lonchyna VA, Jeevanandam V

Källa‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2015;150(4):976-83.e1-3.

Indexerad‎: PubMed 26211405

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2015.06.059

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26211405

A single dose of erythropoietin reduces perioperative transfusions in cardiac surgery: results of a prospective single-blind randomized controlled trial.

Weltert L, Rondinelli B, Bello R, Falco M, Bellisario A, Maselli D, Turani F, De Paulis R, Pierelli L.

Källa‎: Transfusion 2015;55(7):1644-54.

Indexerad‎: PubMed 25702777

DOI‎: 10.1111/trf.13027

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25702777

Effects of preoperative intravenous erythropoietin plus iron on outcome in anemic patients after cardiac valve replacement.

Cladellas M, Farré N, Comín-Colet J, Gómez M, Meroño O, Bosch MA, Vila J, Molera R, Segovia A, Bruguera J.

Källa‎: Am J Cardiol 2012;110(7):1021-6.

Indexerad‎: PubMed 22771376

DOI‎: 10.1016/j.amjcard.2012.05.036

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22771376

Effect of single recombinant human erythropoietin injection on transfusion requirements in preoperatively anemic patients undergoing valvular heart surgery.

Yoo YC, Shim JK, Kim JC, Jo YY, Lee JH, Kwak YL.

Källa‎: Anesthesiology 2011;115(5):929-37.

Indexerad‎: PubMed 22027622

DOI‎: 10.1097/ALN.0b013e318232004b

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22027622

Preoperative very short-term, high-dose erythropoietin administration diminishes blood transfusion rate in off-pump coronary artery bypass: a randomized blind controlled study.

Weltert L, D'Alessandro S, Nardella S, Girola F, Bellisario A, Maselli D, De Paulis R.

Källa‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2010;139(3):621-7.

Indexerad‎: PubMed 20042202

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2009.10.012

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20042202

Randomized, double-blind, placebo-controlled trial of effects of enteral iron supplementation on anemia and risk of infection during surgical critical illness.

Pieracci FM, Henderson P, Rodney JR, Holena DN, Genisca A, Ip I, Benkert S, Hydo LJ, Eachempati SR, Shou J, Barie PS.

Källa‎: Surg Infect (Larchmt) 2009;10(1):9-19.

Indexerad‎: PubMed 19245362

DOI‎: 10.1089/sur.2008.043

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19245362

Preoperative erythropoietin and blood conservation management for thoracoabdominal aneurysm repair in a Jehovah's Witness.

Sarac TP, Clifford C, Waters J, Clair DG, Ouriel K.

Källa‎: J Vasc Surg 2003;37(2):453-5.

Indexerad‎: PubMed 12563221

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12563221


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.