Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Thorax/hjärt- och kärlkirurgi

Anemi – postoperativ handläggning

Successful repair of a giant abdominal aortoiliac aneurysm in a Jehovah's Witness.

Bayam L, Tait WF, Macartney ID.

Källa‎: Vasc Endovascular Surg 2007;41(5):460-2.

Indexerad‎: PubMed 17942864

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17942864

Intravenous iron following cardiac surgery does not increase the infection rate.

Torres S, Kuo YH, Morris K, Neibart R, Holtz JB, Davis JM.

Källa‎: Surg Infect (Larchmt) 2006;7(4):361-6.

Indexerad‎: PubMed 16978079

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16978079


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.