Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Thorax/hjärt- och kärlkirurgi

Resultat (kliniska)

Outcomes from cardiac surgery in Jehovah's Witness patients: experience over twenty-one years.

Marinakis S, Van der Linden P, Tortora R, Massaut J, Pierrakos C, Wauthy P

Källa‎: J Cardiothorac Surg 2016;11(1):67.

Indexerad‎: PubMed 27079663

DOI‎: 10.1186/s13019-016-0455-6

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27079663

Outcome of Jehovah's Witnesses after adult cardiac surgery: systematic review and meta-analysis of comparative studies.

Vasques F, Kinnunen EM, Pol M, Mariscalco G, Onorati F, Biancari F

Källa‎: Transfusion 2016;56(8):2146-53.

Indexerad‎: PubMed 27197962

DOI‎: 10.1111/trf.13657

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27197962

Patient blood management in cardiac surgery results in fewer transfusions and better outcome.

Gross I, Seifert B, Hofmann A, Spahn DR.

Källa‎: Transfusion 2015;55(5):1075-81.

Indexerad‎: PubMed 25565302

DOI‎: 10.1111/trf.12946

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25565302

Health care-associated infection after red blood cell transfusion: a systematic review and meta-analysis.

Rohde JM, Dimcheff DE, Blumberg N, Saint S, Langa KM, Kuhn L, Hickner A, Rogers MA.

Källa‎: JAMA 2014;311(13):1317-26.

Indexerad‎: PubMed 24691607

DOI‎: 10.1001/jama.2014.2726

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24691607

Blood transfusion and infection after cardiac surgery.

Horvath KA, Acker MA, Chang H, Bagiella E, Smith PK, Iribarne A, Kron IL, Lackner P, Argenziano M, Ascheim DD, Gelijns AC, Michler RE, Van Patten D, Puskas JD, O'Sullivan K, Kliniewski D, Jeffries NO, O'Gara PT, Moskowitz AJ, Blackstone EH.

Källa‎: Ann Thorac Surg 2013;95(6):2194-201.

Indexerad‎: PubMed 23647857

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2012.11.078

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23647857

Outcomes in cardiac surgery in 500 consecutive Jehovah's Witness patients: 21 year experience.

Vaislic CD, Dalibon N, Ponzio O, Ba M, Jugan E, Lagneau F, Abbas P, Olliver Y, Gaillard D, Baget F, Sportiche M, Chedid A, Chaoul G, Maribas P, Dupuy C, Robine B, Kasanin N, Michon H, Ruat JM, Habis M, Bouharaoua T.

Källa‎: J Cardiothorac Surg 2012;7:95.

Indexerad‎: PubMed 23013647

DOI‎: 10.1186/1749-8090-7-95

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23013647

Outcome of patients who refuse transfusion after cardiac surgery: a natural experiment with severe blood conservation.

Pattakos G, Koch CG, Brizzio ME, Batizy LH, Sabik JF, Blackstone EH, Lauer MS.

Källa‎: Arch Intern Med 2012;172(15):1154-60.

Indexerad‎: PubMed 22751620

DOI‎: 10.1001/archinternmed.2012.2449

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22751620

Short term outcomes after cardiac surgery in a Jehovah's Witness population: an institutional experience.

Marshall L, Krampl C, Vrtik M, Haluska B, Griffin R, Mundy J, Shah P.

Källa‎: Heart Lung Circ 2012;21(2):101-4.

Indexerad‎: PubMed 22047753

DOI‎: 10.1016/j.hlc.2011.10.003

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22047753

Cardiac surgery in Jehovah's Witness patients: ten-year experience.

Jassar AS, Ford PA, Haber HL, Isidro A, Swain JD, Bavaria JE, Bridges CR.

Källa‎: Ann Thorac Surg 2012;93(1):19-25.

Indexerad‎: PubMed 21978873

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2011.06.029

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21978873

Comparison of outcome in Jehovah's Witness patients in cardiac surgery: an Australian experience.

Bhaskar B, Jack RK, Mullany D, Fraser J.

Källa‎: Heart Lung Circ 2010;19(11):655-9.

Indexerad‎: PubMed 20813584

DOI‎: 10.1016/j.hlc.2010.07.010

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20813584


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.